"-etapowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "-etapowy" po polsku — Słownik angielsko-polski

przymiotnik
  1. gradual *  

-etapowy

suffiks
  1. -step , -stage
    • -stopniowy, -etapowy (składający się z iluś etapów np. proces)
      Job candidates will go through a three-stage recruitment process. (Kandydaci do pracy przejdą przez trzyetapowy proces rekrutacji.)

Powiązane zwroty — "-etapowy"

rzeczownik
przymiotnik
wieloetapowy = multi-stage +1 znaczenie