"stopniowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stopniowy" po polsku

stopniowy

przymiotnik
 1. gradual *
  • stopniowy
  • stopniowy (np. postęp), łagodny (np. stok)
   przeciwieństwo: sudden
 2. progressive **
  • stopniowy, postępujący
   We need to make a progressive effort. (Musimy dołożyć stopniowych starań.)
 3. incremental
  • stopniowy, narastający
   Last year, we made incremental progress. We noticed a slow but steady development. (W zeszłym roku zrobiliśmy stopniowe postępy. Odnotowaliśmy powolny ale stabilny rozwój.)
 4. step-by-step  
 5. piecemeal
 6. imperceptible
  • delikatny, stopniowy (np. o zmianie)
   His character's change was imperceptible. (Zmiana jego charakteru była stopniowa.)
 7. gradational  
suffiks
 1. -step , -stage
  • -stopniowy, -etapowy (składający się z iluś etapów np. proces)
   Job candidates will go through a three-stage recruitment process. (Kandydaci do pracy przejdą przez trzyetapowy proces rekrutacji.)

powered by  eTutor logo