"comparison" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "comparison" po angielsku

comparison ***

Diameter comparison of
rzeczownik
 1. porównanie [UNCOUNTABLE]
  It's not a good comparison. (To nie jest dobre porównanie.)
  It's hard to make comparisons between two such different things. (Ciężko jest robić porównania między dwiema tak różnymi rzeczami.)
  I don't understand this comparison. (Nie rozumiem tego porównania.)
 2. zestawienie, porównanie [COUNTABLE]
  Can you send me the comparison of these three different cars? (Czy możesz wysłać mi zestawienie tych trzech różnych samochodów?)
  I prepared a comparison of these two offers - the first one is more attractive. (Przygotowałem porównanie tych dwóch ofert - pierwsza jest bardziej atrakcyjna.)
 3. gradacja, stopniowanie (np. przymiotników)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo