"cf" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cf" po angielsku

compare **** , cf (skrót) latin * , także: equiparate dawne użycie

czasownik
 1. porównywać [przechodni]
  I compare prices before every purchase. (Porównuję ceny przed każdym zakupem.)
  Don't compare me to your mother. (Nie porównuj mnie do swojej matki.)
  I can't help but compare our house to theirs. (Nie mogę się powstrzymać od porównywania naszego domu do ich.)
 2. stopniować (przymiotnik lub przysłówek) [przechodni]
  We learnt how to compare adjectives in English. (Nauczyliśmy się, jak stopniować przymiotniki w języku angielskim.)
  We haven't learned how to compare German adjectives yet. (Jeszcze nie nauczyliśmy się stopniować niemieckich przymiotników.)
 3. wypadać (przy czymś, w porównaniu z czymś) [nieprzechodni]
  Our products compare well with your products. (Nasze produkty wypadają dobrze przy waszych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

cf. *

 1. porównaj; patrz (używane jako odnośnik w tekście; skrót od łac. 'confer')