PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stopniowo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stopniowo" po polsku

stopniowo

przysłówek
 1. gradually **
  • stopniowo, powoli, sukcesywnie
   step by step
   We have to gradually introduce the changes. (Musimy stopniowo wprowadzać zmiany.)
   I gradually began to look at it in a new way. (Zacząłem stopniowo patrzeć na to w zupełnie inny sposób.)
   We have the means to be able to solve this problem gradually. (Mamy możliwości, żeby stopniowo rozwiązać ten problem.)
 2. steadily **
 3. progressively  
 4. imperceptibly
 5. by degrees
 6. day by day
 7. stepwise
 8. little by little
 9. inchmeal
 10. inch by inch  
 11. in dribs and drabs
 12. gradationally  
 13. step-by-step , step by step
 14. brick by brick
 1. in stages
 2. plank by plank
idiom
 1. one step at a time

"stopniowo" — Słownik kolokacji angielskich

by degrees kolokacja
 1. by przyimek + degree rzeczownik = stopniowo, powoli
  Bardzo silna kolokacja

  But by degrees, things will return to the way they were in an earlier time.

  Podobne kolokacje:
in stages kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the stages
 1. in przyimek + stage rzeczownik = stopniowo, krok po kroku
  Luźna kolokacja

  We are still in the stage of the first reading.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo