"stopniowo zasypiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stopniowo zasypiać" po polsku — Słownik angielsko-polski

stopniowo zasypiać

phrasal verb
  1. drift off

"stopniowo zasypiać" — Słownik kolokacji angielskich

drift off kolokacja
  1. drift czasownik + off particle = stopniowo zasypiać, odpływać
    Bardzo silna kolokacja

    They would start coming in late and drifting off early.

    Podobne kolokacje: