"drift down" — Słownik kolokacji angielskich

drift down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś w dół
  1. drift czasownik + down particle
    Bardzo silna kolokacja

    She was drifting down toward the heart of the system.

    Podobne kolokacje: