"of Arts degree" — Słownik kolokacji angielskich

of Arts degree kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ze stopnia naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych
  1. of przyimek + degree rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But was it any more than a matter of degree?

    Podobne kolokacje:

podobne do "of Arts degree" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "of Arts degree" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo