"for one's degree" — Słownik kolokacji angielskich

for one's degree kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś stopień
  1. for przyimek + degree rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I won't even have to go back for my degree.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo