"between stages" — Słownik kolokacji angielskich

between stages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między etapami
  1. between przyimek + stage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The intervals between stages are usually from 1 month to 3 months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo