Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"the West" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "the West" po angielsku

the West

 1. Zachód (Europa Zachodnia i USA)
rzeczownik
 1. zachód (kierunek) [niepoliczalny]
  Which side is west? (Która strona to zachód?)
  I live in the west of Poland. (Mieszkam na zachodzie Polski.)
przymiotnik
 1. zachodni
  We have a strong west wind here. (Mamy tu silny zachodni wiatr.)
  He spoke with a strong west accent. (Mówił z silnym zachodnim akcentem.)
przysłówek
 1. na zachód
  If you get lost in our city, always go west - finally you'll find the way home. (Jeśli zgubisz się w naszym mieście, zawsze idź na zachód - w końcu znajdziesz drogę do domu.)
  My parents are going on a vacation and they decided to travel west. (Moi rodzice wybierają się na urlop i zdecydowali się podróżować na zachód.)

powered by  eTutor logo