KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"wydarzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydarzenie" po polsku

wydarzenie

rzeczownik
 1. event *****
  • wydarzenie, zdarzenie [COUNTABLE]
   You should come to this concert - it's a big event! (Powinieneś przyjść na ten koncert - to duże wydarzenie!)
   This exhibition will be an event of the year! (Ta wystawa będzie wydarzeniem roku!)
 2. affair , ***
  • afera, wydarzenie, sprawa [COUNTABLE]
   The affair led to the collapse of the government . (Afera doprowadziła do upadku rządu.)
   I know nothing about the affair at all. (Nie wiem nic o tej sprawie.)
 3. incident ***
  • incydent, wydarzenie, zajście, wypadek (losowy) [COUNTABLE]
   There were many incidents which occurred at the demonstration. (Na demostracji miało miejsce wiele incydentów.)
   This terrible incident will not be forgotten. (Ten okropny wypadek nie zostanie zapomniany.)
 4. episode **   [COUNTABLE]
  He said that the United States forces were not involved in the episode. (On powiedział, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nie miału udziału w wydarzeniu.)
  That episode changed the course of the history. (To wydarzenie zmieniło bieg historii.)
 5. occasion ***
  • okazja, wydarzenie [COUNTABLE]
   On occasion, they happened to be in the wrong place. (Czasami zdarzało im się być w złym miejscu.)
   He doesn't need a special occasion to buy flowers for his wife. (On nie potrzebuje specjalnej okazji, żeby kupić kwiaty dla żony.)
 6. happening *
  • wydarzenie, publiczne zdarzenie
   This happening was a shaping one for the whole generation. (To wydarzenie było kształtujące dla całego pokolenia.)
 7. excitement **
 8. way *****
  • fakt, wydarzenie [SINGULAR]
   The way that changed my life was my marriage. (Wydarzeniem, które zmieniło moje życie, był ślub.)
   I don't trust people because of one way from my past. (Nie ufam ludziom przez jedno wydarzenie z mojej przeszłości.)
 9. deal *****
 10. show , *****
  • wydarzenie, impreza informal [SINGULAR]
   Are you going to his show? (Idziesz na jego imprezę?)
   Is there any interesting show this weekend? (Czy w ten weekend jest jakieś ciekawe wydarzenie?)
 11. the proceeding
 12. casus
czasownik
 1. happen *****
phrasal verb
 1. go on *****
czasownik
 1. occur ****
  • zdarzać się, wydarzać się, występować, pojawiać się formal [INTRANSITIVE]
   The robbery occurred the night we were not at home. (Kradzież zdarzyła się tej nocy, kiedy nie było nas w domu.)
   Serious problems like this occur very rarely. (Poważne problemy jak ten pojawiają się bardzo rzadko.)
   Changes that we didn't expect occurred. (Wystąpiły zmiany, których się nie spodziewaliśmy.)
   link synonim: happen
phrasal verb
 1. go down ***

Powiązane zwroty — "wydarzenie"

czasownik
fundować (wydarzenie) = sponsor
zawieszać (np. wydarzenie kulturalne) = miss
odtwarzać (wydarzenie z przeszłości) = re-enact , także: reenact
zdarzyć się = hap , happ +2 znaczenia
na nowo przeżywać (jakieś wydarzenie) = relive
rzeczownik
powód (osoba, wydarzenie, rzecz powodująca coś) = cause
porażka (niepomyślna osoba lub wydarzenie) = failure
epizod (wydarzenie o małym znaczeniu) = episode
happening (wydarzenie artystyczne) = happening
niewypał (nieudane przedstawienie, wydarzenie) = bomb
granica (coś, co oddziela jedno wydarzenie od drugiego) = borderline
odpowiedź (np. na jakieś wydarzenie lub na coś, co ktoś zrobił) = response , re. (skrót)
anomalia (niespodziewane wydarzenie) = freak
pobudka (wydarzenie, doświadczenie uświadamiające, że należy coś zmienić w swoim życiu) = wake-up call
biennale (wydarzenie mające miejsce co dwa lata) = biennial
wydarzenie sportowe = gala +1 znaczenie
Tydzień Mody (wydarzenie) = Fashion Week
przymiotnik
zdumiewający (np. wydarzenie) = extraordinary
nadjeżdżający (np. wydarzenie, samochód) = oncoming
phrasal verb
zdarzyć się = come up +1 znaczenie
zdarzyć się, mieć miejsce (np. wydarzenie towarzyskie) = go ahead
inne
idiom

powered by  eTutor logo