"sytuacja" po angielsku - Słownik polsko-angielski

sytuacja

rzeczownik
 1. situation *****   [COUNTABLE]
  The situation was serious. (Sytuacja była poważna.)
  What's their financial situation? (Jaka jest ich sytuacja finansowa?)
  I'm in a difficult situation right now. (Jestem teraz w trudnym położeniu.)
  zobacz także: state
 2. case *****
  • sytuacja (dotycząca osoby lub grupy ludzi) [COUNTABLE]
   Your case is very complicated - I don't know how to help you. (Twoja sytuacja jest bardzo skomplikowana - nie wiem jak ci pomóc.)
   What should we do in this case? (Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji?)
 3. position *****
  • sytuacja, stan [COUNTABLE]
   We are in a very dire position. (Jesteśmy w bardzo złej sytuacji.)
   She's in a really bad position, we should help her. (Ona jest w naprawdę złym stanie, powinniśmy jej pomóc.)
   There must be something we can do in this position. (Musi być coś, co możemy zrobić w tej sytuacji.)
 4. status , ****
  • sytuacja, stan (rzeczy) [UNCOUNTABLE]
   What's the current status of the negotiations? (Jaki jest obecny stan negocjacji?)
   I'm not satisfied with the status of our company. (Nie jestem zadowolony z sytuacji naszej firmy.)
 5. picture ***** , pict. (skrót)   [SINGULAR]
  How's the picture in their house? (Jak sytuacja w ich domu?)
  Tell me about the picture at work. (Opowiedz mi o sytuacji w pracy.)
 6. conjuncture
 7. pitch ***
  • okoliczności, sytuacja American English slang
   I'm not sure what to do in this pitch. (Nie jestem pewny co zrobić w tej sytuacji.)
   The pitch is really bad - we should ask for help. (Sytuacja jest naprawdę zła - powinniśmy poprosić o pomoc.)
 8. lay of the land  
 9. nonproblem
 10. situs
 11. casus
 12. state of affairs
idiom
 1. the lie of the land , the way the land lies

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "sytuacja"

rzeczownik
wstrząs (niespodziewana sytuacja) = shock
cios (przykra, zła sytuacja) = blow
pułapka (zła sytuacja) = trap
raj (przyjemna sytuacja) = heaven
nierówność (niesprawiedliwa sytuacja) = inequality
grunt (miejsce, sytuacja w której coś się rozwija) = soil
korona (sytuacja bycie królem lub królową) = the crown
widowisko (niecodzienna sytuacja, na którą natrafiamy) = spectacle
ład (sytuacja społeczna, ekonomiczna) = order
cyrk (szalona sytuacja) = circus
bagno (trudna sytuacja) = morass
rozdroże (sytuacja, w której trzeba podjąć ważne decyzje) = crossroads
farsa (sytuacja) = farce
szopka (dziwna, niekomfortowa sytuacja) = carry-on
masakra (trudna sytuacja) = mare
trudna sytuacja = difficulty +1 znaczenie
losowanie (sytuacja, w której decyzje są podejmowane losowo) = grab bag
przymiotnik
poważny (np. sytuacja, problem) = serious
niepokojący (np. sytuacja, okres) = critical
przykry (np. sytuacja) = messy
nieprzyjemny (np. doświadczenie, sytuacja) = nasty
bezproblemowy (np. sytuacja) = right , r. (skrót)
delikatny (np. temat, sytuacja) = touchy
stabilna (sytuacja) = settled
ryzykowny (np. kredyt, sytuacja ekonomiczna) = unsound
czasownik
przysłówek
gdyby (używane by powiedzieć, że gdyby sytuacja była inna, coś innego by się stało) = now
idiom
Zobacz także: sytuacja, w której coś jest masowo sprzedawanabez wyjściasytuacja, w której nie ma przegranychsytuacja, w której wszyscy obwiniają się nawzajem i nikt nie chce wziąć odpowiedzialnościwolna amerykankasytuacja na giełdzie przed spodziewaną zwyżką cen akcjisytuacja, kiedy wszyscy rzucają się, aby coś zrobićsytuacja, w której cudem unika się nieszczęściasytuacja, kiedy wszyscy o wszystkich wszystko wiedząsytuacja, w której sukces rodzi sukcessytuacja, w której kupujący są mniej wrażliwi na cenę jeśli wyższa cena wskazuje na wyższą jakośćsytuacja, w której bezrobotnemu nie opłaca się podejmować pracy, gdyż jego zarobki będą niewiele wyższe od zasiłkusytuacja, w której obraz wideo nie mieści się na monitorze telewizorasytuacja, kiedy para ludzi jest w sobie zakochana, ale oboje wstydzą się do tego przyznaćsytuacja do naprawieniasytuacja na rynku, na którym nie ma dużych nabywcówsytuacja na rynku finansowym, kiedy dwa różne kontrakty typu futures lub opcje wygasają jednocześniesytuacja, która nie jest kryzysemsytuacja w środkach przekazusytuacja, w której producent wymusza na kliencie zakup całej lini produktówsytuacja, w której ktoś ma wyższy kredyt na dom niż wyniósłby zysk ze sprzedaży domusytuacja, gdy szkoła jest zamknięta na czas wakacjisytuacja, w której za obiad w restauracji płacą wszyscy uczestnicysytuacja, w której nie wiadomo, co stanowi przyczynę, a co skuteksytuacja, w której zapomina się, co się miało powiedziećrun na bankubytek naturalny pracownikówoligopsongównoburzawóz albo przewóz

"sytuacja" — Słownik kolokacji angielskich

state of affairs kolokacja
 1. affair rzeczownik + state rzeczownik = stan rzeczy, sytuacja
  Zwykła kolokacja

  This state of affairs would not last more than a few months.

  Podobne kolokacje: