ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"sytuacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sytuacja" po polsku

sytuacja

rzeczownik
 1. situation *****   [policzalny]
  The situation was serious. (Sytuacja była poważna.)
  What's their financial situation? (Jaka jest ich sytuacja finansowa?)
  I'm in a difficult situation right now. (Jestem teraz w trudnym położeniu.)
  zobacz także: state
 2. case *****
  • sytuacja (dotycząca osoby lub grupy ludzi) [policzalny]
   Your case is very complicated - I don't know how to help you. (Twoja sytuacja jest bardzo skomplikowana - nie wiem jak ci pomóc.)
   What should we do in this case? (Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji?)
 3. position *****
  • sytuacja, stan [policzalny]
   We are in a very dire position. (Jesteśmy w bardzo złej sytuacji.)
   She's in a really bad position, we should help her. (Ona jest w naprawdę złym stanie, powinniśmy jej pomóc.)
   There must be something we can do in this position. (Musi być coś, co możemy zrobić w tej sytuacji.)
 4. landscape *** , także: landskip dawne użycie
  • krajobraz, sytuacja (np. polityczna) [policzalny]
   The political landscape has been totally changed. (Krajobraz polityczny został całkowicie zmieniony.)
 5. status , ****
  • sytuacja, stan (rzeczy) [niepoliczalny]
   What's the current status of the negotiations? (Jaki jest obecny stan negocjacji?)
   I'm not satisfied with the status of our company. (Nie jestem zadowolony z sytuacji naszej firmy.)
 6. picture ***** , pict. (skrót) , pic potocznie   [tylko liczba pojedyncza]
  How's the picture in their house? (Jak sytuacja w ich domu?)
  Tell me about the picture at work. (Opowiedz mi o sytuacji w pracy.)
 7. scene ****   [policzalny]
  Having come back home after a few years, I faced a bad scene there. (Wróciwszy do domu po kilku latach zastałem tam złą sytuację.)
 8. deal *****
 9. conjuncture
 10. pitch ***
  • okoliczności, sytuacja  AmE slang
   I'm not sure what to do in this pitch. (Nie jestem pewny co zrobić w tej sytuacji.)
   The pitch is really bad - we should ask for help. (Sytuacja jest naprawdę zła - powinniśmy poprosić o pomoc.)
 11. lay of the land  
 12. nonproblem
 13. situs
 14. casus
 15. state of affairs
 16. sitch AmE potocznie
idiom
 1. the lie of the land , the way the land lies
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa sytuacja i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "sytuacja"

rzeczownik
wstrząs (niespodziewana sytuacja) = shock
kwestia (sprawa lub sytuacja, z którą trzeba sobie poradzić) = matter
cios (przykra, zła sytuacja) = blow
pułapka (zła sytuacja) = trap
raj (przyjemna sytuacja) = heaven
grunt (miejsce, sytuacja w której coś się rozwija) = soil
nierówność (niesprawiedliwa sytuacja) = inequality
ład (sytuacja społeczna, ekonomiczna) = order
widowisko (niecodzienna sytuacja, na którą natrafiamy) = spectacle
przegrana (sytuacja, w której ktoś przegrywa) = defeat
upadek (sytuacja, w której ktoś jest pokonany lub obalony) = defeat
cyrk (szalona sytuacja) = circus
bagno (trudna sytuacja) = morass
szopka (dziwna, niekomfortowa sytuacja) = carry-on
farsa (sytuacja) = farce
losowanie (sytuacja, w której decyzje są podejmowane losowo) = grab bag
rozstaje dróg (sytuacja, w której trzeba podjąć ważne decyzje) = crossroads
zgrzyt (sytuacja, gdzie ktoś lub coś jest niewłaściwe) = off-note
przymiotnik
poważny (np. sytuacja, problem) = serious
spokojny (np. miejsce, sytuacja) = quiet
krytyczny (np. sytuacja, okres) = critical
nieprzyjemny (np. doświadczenie, sytuacja) = nasty
niespokojny (np. sytuacja) = uneasy
zmienny (np. pogoda, sytuacja) = volatile
delikatny (np. temat, sytuacja) = touchy
bezproblemowy (np. sytuacja) = right , także: r.
beznadziejny (np. sytuacja) = abject
stabilna (sytuacja) = settled
bez wyjścia (sytuacja) = unmanageable +1 znaczenie
czasownik
sytuować = set +1 znaczenie
rozwijać się (sytuacja) = progress
przysłówek
gdyby (używane by powiedzieć, że gdyby sytuacja była inna, coś innego by się stało) = now , także: noo przestarzale
idiom
Zobacz także: sytuacja, w której prawie dochodzi do wypadkuwolna amerykankasytuacja na giełdzie przed spodziewaną zwyżką cen akcjisytuacja, kiedy wszyscy rzucają się, aby coś zrobićsytuacja, która nie została jeszcze zaplanowana, dzięki czemu można zdecydować, co powinno się wydarzyćsytuacja, w której cudem unika się nieszczęściasytuacja w której nie wiadomo, czy dana czynność jest legalna lub akceptowalnasytuacja, kiedy wszyscy o wszystkich wszystko wiedząsytuacja, w której sukces rodzi sukcessytuacja w szachach, w której następny ruch powoduje pogorszenie pozycjisytuacja, w której bezrobotnemu nie opłaca się podejmować pracy, gdyż jego zarobki będą niewiele wyższe od zasiłkusytuacja w środkach przekazusytuacja na rynku, na którym nie ma dużych nabywcówsytuacja, w której kupujący są mniej wrażliwi na cenę jeśli wyższa cena wskazuje na wyższą jakośćsytuacja, kiedy para ludzi jest w sobie zakochana, ale oboje wstydzą się do tego przyznaćsytuacja, która nie jest kryzysemsytuacja, w której producent wymusza na kliencie zakup całej lini produktówsytuacja, w której obraz wideo nie mieści się na monitorze telewizorasytuacja do naprawieniasytuacja na rynku finansowym, kiedy dwa różne kontrakty typu futures lub opcje wygasają jednocześniesytuacja, w której jedna firma wykupuje akcje drugiej po wyższej cenie, niż są one wartesytuacja, w której pocimy się po spożyciu dużej ilości mięsasytuacja, w której mamy do wyboru trzy opcjesytuacja, kiedy tabloid wykupuje prawa do jakiejś historii na własność a następnie jej nie publikuje, by ochronić czyjąś prywatnośćsytuacja, gdy dwóch pracowników jednej firmy zamienia się ze sobą stanowiskiem na określony czassytuacja, w której duże pieniądze są inwestowane w udziały w dość krótkim czasie

"sytuacja" — Słownik kolokacji angielskich

state of affairs kolokacja
 1. affair rzeczownik + state rzeczownik = stan rzeczy, sytuacja
  Zwykła kolokacja

  This state of affairs would not last more than a few months.

  Podobne kolokacje: