Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"niespokojny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niespokojny" po polsku

niespokojny

przymiotnik
 1. rough **
  • burzliwy, niespokojny, trudny, ciężki (np. okres)
   It was a rough time for me, I had some serious problems. (To był dla mnie burzliwy okres, miałem trochę poważnych problemów.)
   Jane is tired because she had a rough night. (Jane jest zmęczona, ponieważ miała niespokojną noc.)
   Last year was a rough time for the entire family. (Zeszły rok był dla całej rodziny trudnym czasem.)
   This night was rough, I had to take my mother to the hospital. (Ta noc była niespokojna, musiałem zabrać moją mamę do szpitala.)
   We're having a rough patch, I think a lot about getting a divorce. (Mamy trudny okres, myślę dużo o rozwodzie.)
 2. uneasy *
  • niespokojny, nieswój, zaniepokojony
   She felt uneasy. (Ona poczuła się niespokojna.)
   His gaze makes me uneasy. (Jego intensywne spojrzenie sprawia, że jestem niespokojny.)
 3. restless *
  • niespokojny, nerwowy
   It was a restless night, I couldn't sleep at all. (To była niespokojna noc, nie zmrużyłem oka.)
   The children always get restless when we are travelling. (Dzieci zawsze są nerwowe, kiedy podróżujemy.)
 4. turbulent
  • niespokojny (np. okres), burzliwy (przebieg czegoś)
 5. insecure
  • niepewny siebie, bez wiary w siebie, niespokojny
   Maybe if you'd put in some effort you wouldn't be so insecure. (Może gdybyś włożył w to jakiś wysiłek, nie byłbyś taki niepewny siebie.)
 6. disturbed  
 7. queasy , queazy
 8. skittish , skittery
 9. unsettled
 10. restive
 11. fitful  
 12. fretful
 13. fidgety
 14. twitchy
 15. unrestful  
 16. discomposed
 17. squirmish
 18. fretty
 19. nondeliberate  
 20. fretsome
 21. troublous
 22. tumultuary
 23. squirrelly , squirrely
 24. unstilled termin literacki
 25. unquiet
 1. at loose ends
 2. all shook up   slang

Powiązane zwroty — "niespokojny"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
przysłówek
idiom
Zobacz także: niespokojny senniespokojność

powered by  eTutor logo