"niespokojny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niespokojny" po polsku

niespokojny

przymiotnik
 1. rough **
  • burzliwy, niespokojny, trudny, ciężki (np. okres)
   It was a rough time for me, I had some serious problems. (To był dla mnie burzliwy okres, miałem trochę poważnych problemów.)
   Jane is tired because she had a rough night. (Jane jest zmęczona, ponieważ miała niespokojną noc.)
   Last year was a rough time for the entire family. (Zeszły rok był dla całej rodziny trudnym czasem.)
   This night was rough, I had to take my mother to the hospital. (Ta noc była niespokojna, musiałem zabrać moją mamę do szpitala.)
   We're having a rough patch, I think a lot about getting a divorce. (Mamy trudny okres, myślę dużo o rozwodzie.)
 2. uneasy *
  • niespokojny, nieswój, zaniepokojony
   She felt uneasy. (Ona poczuła się niespokojna.)
   His gaze makes me uneasy. (Jego intensywne spojrzenie sprawia, że jestem niespokojny.)
  • niestabilny (np. pokój, sojusz), niespokojny (np. sytuacja)
   This alliance is uneasy due to financial matters. (Ten sojusz jest niestabilny ze względu na kwestie finansowe.)
 3. restless *
  • niespokojny, nerwowy
   It was a restless night, I couldn't sleep at all. (To była niespokojna noc, nie zmrużyłem oka.)
   The children always get restless when we are travelling. (Dzieci zawsze są nerwowe, kiedy podróżujemy.)
   link synonim: uneasy
 4. turbulent
  • niespokojny (np. okres), burzliwy (przebieg czegoś)
 5. insecure
  • niepewny siebie, bez wiary w siebie, niespokojny
   Maybe if you'd put in some effort you wouldn't be so insecure. (Może gdybyś włożył w to jakiś wysiłek, nie byłbyś taki niepewny siebie.)
 6. disturbed  
 7. skittish , skittery
 8. unsettled
 9. restive
 10. queasy , queazy
  • niespokojny (o sumieniu)  AmE
 11. fitful  
 12. fretful
 13. fidgety
 14. twitchy
 15. unrestful  
 16. discomposed
 17. squirmish
 18. fretty
 19. nondeliberate  
 20. fretsome
 21. troublous
 22. tumultuary
 23. squirrelly , squirrely
 24. unstilled termin literacki
 25. unquiet
 1. at loose ends
 2. all shook up   slang

Powiązane zwroty — "niespokojny"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
przysłówek
idiom
Zobacz także: niespokojny senniespokojność

powered by  eTutor logo