ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stan" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stan" po polsku

stan

rzeczownik
 1. state *****
  • stan (w jakimś coś lub ktoś się znajduje) [policzalny]
   His car is in a terrible state. (Jego samochód jest w okropnym stanie.)
   I don't know if her state of mind will improve. (Nie wiem, czy stan jej umysłu się poprawi.)
   She's not in a state to take care of her own. (Ona nie jest w stanie zająć się sobą.)
   link synonim: condition
   zobacz także: situation
  • stan (jednostka administracyjna państwa) British English [policzalny]
   Alaska is the largest state in the United States. (Alaska jest największym stanem w Stanach Zjednoczonych.)
   The United States consists of 50 states. (Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów.)
 2. State *****
  • stan (jednostka administracyjna państwa) British English
   Alaska is the biggest state in the USA. (Alaska jest największym stanem w USA.)
   Is Hawaii a state? (Czy Hawaje są stanem?)
 3. condition *****   [policzalny lub niepoliczalny]
  This car is in good condition. (Ten samochód jest w dobrym stanie.)
  The second-hand clothes I bought are in excellent condition. (Używane ubrania, które kupiłem, są w doskonałym stanie.)
  There's been a considerable improvement in her condition. (Nastąpiła znacząca poprawa jej stanu.)
  link synonim: state
 4. position *****
  • sytuacja, stan [policzalny]
   We are in a very dire position. (Jesteśmy w bardzo złej sytuacji.)
   She's in a really bad position, we should help her. (Ona jest w naprawdę złym stanie, powinniśmy jej pomóc.)
   There must be something we can do in this position. (Musi być coś, co możemy zrobić w tej sytuacji.)
 5. status , ****
  • status, stan [policzalny lub niepoliczalny]
   To check the status of your application you need your ID number. (Aby sprawdzić stan wniosku, potrzebujesz swój numer identyfikacyjny.)
   What's the status of my package? (Jaki jest status mojej przesyłki?)
  • sytuacja, stan (rzeczy) [niepoliczalny]
   What's the current status of the negotiations? (Jaki jest obecny stan negocjacji?)
   I'm not satisfied with the status of our company. (Nie jestem zadowolony z sytuacji naszej firmy.)
 6. waist **
 7. estate ***
  • stan (np. małżeński)
   What's her estate? Is she married? (Jaki jest jej stan małżeński? Czy ona jest żonata?)
  • stan (miejsce zajmowane w społeczeństwie) przestarzale
   She was born in a very low estate in the society. (Ona urodziła się w bardzo niskim stanie w społeczeństwie.)
 8. way *****
  • stan, kondycja [tylko liczba pojedyncza]
   He's in a good way - I saw him yesterday. (Jest w dobrym stanie - widziałem go wczoraj.)
   I should run more often to improve my way. (Powinienem częściej biegać, żeby poprawić swoją kondycję.)
 9. complement , *
 10. state pattern
 11. building condition , condition of the building
 12. two and eight British English slang  

Powiązane zwroty — "stan"

rzeczownik
choroba (stan chorobowy) = illness
depresja (stan medyczny) = depression
przejście (w inny stan) = transition
sen (stan) = sleep
saldo (stan konta) = balance
stanowisko = position , post oficjalnie +13 znaczeń
sława (stan bycia znanym) = celebrity
szok (stan medyczny) = shock
niewola (stan bycia niewolnikiem) = slavery
kieszeń (przenośnie: stan portfela, kieszeni) = pocket British English , pocketbook American English
krawędź (stan bycia tuż przed jakąś nową sytuacją, np. na skraju załamania) = edge
załamanie (poważny stan medyczny) = breakdown
ostateczność (silny stan emocjonalny) = brink
afekt (stan wzburzenia) = affect
skraj (stan bycia tuż przed jakąś nową sytuacją, np. na skraju wojny, na skraju załamania) = brink
Wirginia (stan w USA) = Virginia
blokada (stan uniemożliwiający działanie) = blockage
stanik = bra , brassiere oficjalnie +4 znaczenia
Kentucky (stan w USA) = Kentucky , KY (skrót)
Dakota (stan w USA) = Dakota , Dak. (skrót)
Delaware (stan w USA) = Delaware , Del (skrót)
Mississippi (stan w USA) = Mississippi , MS (skrót)
Rhode Island (stan w Nowej Anglii w USA) = Rhode Island , RI (skrót)
Queensland (stan w Australii) = Queensland
przymiotnik
krytyczny (poważny stan medyczny zagrażający życiu) = critical
niski (np. stan zapasów, stan baterii) = low
chwilowy (stan rzeczy) = transitory
gazowy (stan, postać) = gaseous
stanowy = state +1 znaczenie
inne
czasownik
poprawiać (stan czegoś) = reclaim
wykazywać (np. dochody, stan posiadania) = declare
inne

"stan" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stan" po angielsku

stan *

rzeczownik
 1. nadgorliwy fan (celebryty) potocznie
czasownik
 1. być nadgorliwym fanem, mieć obsesje na punkcie celebryty potocznie

Powiązane zwroty — "stan"

rzeczownik

powered by  eTutor logo