"zadowalający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadowalający" po polsku

zadowalający

przymiotnik
 1. acceptable ** , admittable , approvable
  • akceptowalny, zadowalający, możliwy do przyjęcia
   something that it is agreed upon
   He had no acceptable answer for that. (On nie miał na to zadowalającej odpowiedzi.)
   They considered our offer acceptable. (Oni uznali naszą ofertę za zadowalającą.)
   The conditions were acceptable. (Warunki były do przyjęcia.)
   przeciwieństwo: unacceptable
 2. adequate **  
  The human rights situation in China is far from adequate. (Sytuacja w kwestii praw człowieka w Chinach jest daleka od zadowalającej.)
 3. satisfying *
 4. satisfactory *
  • satysfakcjonujący, zadowalający (spełniający dane wymogi, do zaakceptowania)
   The test result was satisfactory. (Rezultat testu był zadowalający.)
   link synonim: decent
 5. gratifying
 6. OK (skrót) ***** , okay **** , kk (skrót) , k (skrót) ** , także: okie , także: kay * , także: okeh
  • niezły, zadowalający język mówiony
   Your essay is OK, but you still have to work hard. (Twój esej jest niezły, ale wciąż musisz ciężko pracować.)
   My exam results were OK, but I had hoped for better ones. (Moje wyniki z egzaminu były niezłe, ale miałem nadzieję na lepsze.)
 7. comfy
 8. up to snuff
 9. cromulent
 10. peachy keen przestarzale
czasownik
 1. content ***  
  You don't have to content other people, do what makes you happy. (Nie musisz zadowalać innych ludzi, rób to, co cię uszczęśliwia.)
  I don't want to spend my life trying to content my mother. (Nie chcę spędzić całego życia próbując zadowolić moją matkę.)
 2. please ****
 3. pleasure ***
 4. suffice
 5. accommodate **
 6. gladden , glad termin literacki ***   [przechodni]
 7. appay dawne użycie , apay dawne użycie
 8. arride
czasownik
 1. suit ****
  • dostosowywać, zadowolić [przechodni]
   She suited the children with a big chocolate cake. (Ona zadowoliła dzieci wielkim czekoladowym ciastem.)
   He didn't know how to suit her. (On nie wiedział jak ją zadowolić.)
 2. beglad
phrasal verb
 1. settle for something *
czasownik
 1. make do
 2. settle ***
 3. content oneself