"zadowolenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadowolenie" po polsku

zadowolenie

rzeczownik
 1. pleasure ***   [UNCOUNTABLE]
  His tried to hide his pleasure but it was visible anyway. (On próbował ukryć swoje zadowolenie, ale i tak było widoczne.)
  When she started singing, I could see the pleasure on his face. (Kiedy zaczęła śpiewać, widziałem zadowolenie na jego twarzy.)
 2. gratification
 3. contentment , także: content ***   [UNCOUNTABLE]
 4. gladness
 5. contentedness  
 6. gladsomeness
wykrzyknik
 1. sweet ***
czasownik
 1. content ***  
  You don't have to content other people, do what makes you happy. (Nie musisz zadowalać innych ludzi, rób to, co cię uszczęśliwia.)
  I don't want to spend my life trying to content my mother. (Nie chcę spędzić całego życia próbując zadowolić moją matkę.)
 2. please ****
 3. suffice
 4. accommodate **
 5. gladden , glad literary ***   [TRANSITIVE]
 6. appay old use , apay old use
 7. arride
czasownik
 1. suit ****
  • dostosowywać, zadowolić [TRANSITIVE]
   She suited the children with a big chocolate cake. (Ona zadowoliła dzieci wielkim czekoladowym ciastem.)
   He didn't know how to suit her. (On nie wiedział jak ją zadowolić.)
 2. beglad
phrasal verb
 1. settle for something *
czasownik
 1. make do
 2. settle ***
 3. content oneself  

powered by  eTutor logo