KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"k" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "k" po angielsku

OK (skrót) *****
okay **** , kk (skrót) , k (skrót) ** , także: okie

wykrzyknik
 1. okej, zgoda, dobrze
  Okay, I'll do it. (Okej, zrobię to.)
  Let me get this, okay? (Pozwól mi to wziąć, dobrze?)
  Okay, let's get to work. (Okej, bierzmy się do pracy.)
  link synonim: fair enough
  zobacz także: all right
 2. okej, dobra (przed wprowadzeniem nowego wątku)
  OK, now we have to do the homework. (Dobra, teraz musimy zrobić pracę domową.)
  OK, let's eat now. (Dobra, teraz jedzmy.)
 3. dobra, już dobra (gdy chcemy skończyć jakiś temat)
  OK, let's move on. Now we should choose the topic of our article. (Dobra, przejdźmy dalej. Teraz powinniśmy wybrać temat naszego artykułu.)
  OK, I believe you, can we change the subject? (Dobra, wierzę ci, możemy zmienić temat?)
przysłówek
 1. w porządku, bez problemów (np. o samopoczuciu) spoken
  Are you okay? (Czy nic ci nie jest?)
  Don't worry, everything will be okay. (Nie martw się, wszystko będzie dobrze.)
  I'll have a shower first if that's okay. (Najpierw wezmę prysznic, jeśli nie masz nic przeciwko.)
 2. w porządku (o osobie, którą lubimy) spoken
  "Do you like Kate?" "She's OK." ("Czy lubisz Kate?" "Jest w porządku.")
  I think your parents are OK. (Myślę, że twoi rodzice są w porządku.)
przymiotnik
 1. w porządku, bezproblemowy spoken
  My trip to Warsaw was OK. (Moja wycieczka do Warszawy była bezproblemowa.)
  The buy of my apartment went OK. (Zakup mojego mieszkania przebiegł bezproblemowo.)
 2. dobry, do zaakceptowania spoken
  "Did you like my soup?" "It was OK, but you should add more pepper." ("Smakowała ci moja zupa?" "Była do zaakceptowania, ale powinieneś dodać więcej pieprzu.")
  The quality of this food is not OK. (Jakość tego jedzenia jest nie do zaakceptowania.)
 3. niezły, zadowalający spoken
  Your essay is OK, but you still have to work hard. (Twój esej jest niezły, ale wciąż musisz ciężko pracować.)
  My exam results were OK, but I had hoped for better ones. (Moje wyniki z egzaminu były niezłe, ale miałem nadzieję na lepsze.)
czasownik
 1. potwierdzać, zatwierdzać informal
  He asked me to OK his project. (On poprosił mnie, bym zatwierdził jego projekt.)
  My boss okayed my leave. (Mój szef zatwierdził mój urlop.)

thousand **** , także: K

liczebnik
 1. tysiąc
  I've told you this a thousand times! (Mówiłem ci to tysiąc razy!)
  A thousand pounds is a lot of money. (Tysiąc funtów to dużo pieniędzy.)
  This computer was not worth a thousand dollars. (Ten komputer nie był wart tysiąc dolarów.)
 2. tysiąc, tysiące (dużo, wiele) informal
  There were thousands of people on the beach. (Na plaży były tysiące ludzi.)
  The children saw a thousand birds in the sky. (Dzieci zobaczyły tysiąc ptaków na niebie.)

K

Greek Puff Letter K Embroidery
rzeczownik
 1. K (jedenasta litera angielskiego alfabetu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

liczebnik
 1. tysiąc, tys. (skrót)
  He earns $24k per annum. (On zarabia 24 tys. dolarów rocznie.)

also known as , aka (skrót) , a.k.a. (skrót)

 1. znany także jako, alias, tak zwany, tzw. (skrót)
  He's Peter Parker, aka Spider-Man. (To Peter Parker, znany także jako Spider-Man.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Kelvin temperature
rzeczownik
 1. Kelwin (jednostka temperatury) [UNCOUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"k" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "k" po polsku

K

Greek Puff Letter K Embroidery
rzeczownik
 1. K
  • K (jedenasta litera angielskiego alfabetu)
 2. kilo
  • K (Alfabet fonetyczny NATO)

powered by  eTutor logo