PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"OK" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "OK" po angielsku

OK (skrót) *****
okay **** , kk (skrót) , k (skrót) ** , także: okie

wykrzyknik
 1. okej, zgoda, dobrze
  Okay, I'll do it. (Okej, zrobię to.)
  Let me get this, okay? (Pozwól mi to wziąć, dobrze?)
  Okay, let's get to work. (Okej, bierzmy się do pracy.)
  link synonim: fair enough
  zobacz także: all right
 2. okej, dobra (przed wprowadzeniem nowego wątku)
  OK, now we have to do the homework. (Dobra, teraz musimy zrobić pracę domową.)
  OK, let's eat now. (Dobra, teraz jedzmy.)
 3. dobra, już dobra (gdy chcemy skończyć jakiś temat)
  OK, let's move on. Now we should choose the topic of our article. (Dobra, przejdźmy dalej. Teraz powinniśmy wybrać temat naszego artykułu.)
  OK, I believe you, can we change the subject? (Dobra, wierzę ci, możemy zmienić temat?)
przysłówek
 1. w porządku, bez problemów (np. o samopoczuciu) spoken
  Are you okay? (Czy nic ci nie jest?)
  Don't worry, everything will be okay. (Nie martw się, wszystko będzie dobrze.)
  I'll have a shower first if that's okay. (Najpierw wezmę prysznic, jeśli nie masz nic przeciwko.)
 2. w porządku (o osobie, którą lubimy) spoken
  "Do you like Kate?" "She's OK." ("Czy lubisz Kate?" "Jest w porządku.")
  I think your parents are OK. (Myślę, że twoi rodzice są w porządku.)
przymiotnik
 1. w porządku, bezproblemowy spoken
  My trip to Warsaw was OK. (Moja wycieczka do Warszawy była bezproblemowa.)
  The buy of my apartment went OK. (Zakup mojego mieszkania przebiegł bezproblemowo.)
 2. dobry, do zaakceptowania spoken
  "Did you like my soup?" "It was OK, but you should add more pepper." ("Smakowała ci moja zupa?" "Była do zaakceptowania, ale powinieneś dodać więcej pieprzu.")
  The quality of this food is not OK. (Jakość tego jedzenia jest nie do zaakceptowania.)
 3. niezły, zadowalający spoken
  Your essay is OK, but you still have to work hard. (Twój esej jest niezły, ale wciąż musisz ciężko pracować.)
  My exam results were OK, but I had hoped for better ones. (Moje wyniki z egzaminu były niezłe, ale miałem nadzieję na lepsze.)
czasownik
 1. potwierdzać, zatwierdzać informal
  He asked me to OK his project. (On poprosił mnie, bym zatwierdził jego projekt.)
  My boss okayed my leave. (Mój szef zatwierdził mój urlop.)
czasownik
 1. dostać pozwolenie informal

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"OK" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "OK" po polsku

OK

wykrzyknik
 1. all right **** , także: alright , także: aight slang , także: ight slang
  • zgoda, dobrze, w porządku, OK (przytaknięcie lub zgoda)
   All right, let's go. (OK, chodźmy.)
   "We'll go to the cinema and then back home." "All right." ("Pójdziemy do kina, a potem wrócimy do domu." "W porządku.")
   All right, I'll help you. (Dobra, pomogę ci.)
   zobacz także: okay
 2. right ***** , także: r. ***
 3. gravy
przymiotnik
 1. all right **** , także: alright , także: aight slang , także: ight slang
  • w porządku, dobry, OK (o osobie lub rzeczy)
   You will be alright. (Nic ci nie będzie.)
   The dinner was quite all right. (Obiad był w porządku.)
 2. jake
przysłówek
 1. all right **** , także: alright , także: aight slang , także: ight slang
  • w porządku, dobrze, OK (być lub czuć się)
   Although he fell from the stairs, he felt quite all right. (Mimo że spadł ze schodów, czuł się całkiem dobrze.)
 1. be OK with somebody

oko

Eye Twitching is a Sign of Bad Stye in my eye The Eye of Cyclone ZOE from
rzeczownik
 1. eye ***** , także: ee Scottish English old use   [COUNTABLE]
  You've got beautiful eyes. (Masz piękne oczy.)
  He has blue eyes. (On ma niebieskie oczy.)
  She closed her eyes. (Ona zamknęła oczy.)
 2. eye *****
  • oko (sposób widzenia, spostrzegania rzeczy) [COUNTABLE]
   I have an eye for details. (Mam oko do detali.)
   You have an eye for details! (Masz oko do szczegółów!)
  • oko (huraganu) [SINGULAR]
   I was in the eye of the hurricane. (Byłam w oku huraganu.)
   The astronaut was able to see the eye of the hurricane from space. (Astronauta był w stanie zauważyć z kosmosu oko huraganu.)
 3. orb
 4. becket
 5. mince pie   British English slang

ok

rzeczownik
 1. roger ***
  • ok, w porządku informal
   "I want you to go to the post." "Roger." ("Chcę, abyś poszedł na pocztę." "W porządku.")
   "I want you to listen very carefully." "Roger." ("Chcę, abyś słuchał bardzo uważnie." "Ok.")

ok.

przyimek
 1. circa , cir. (skrót) , circ. (skrót) , ca. (skrót) , c. (skrót)
  • około, ok. (skrót) formal
   The king died circa 1370. (Król zmarł około 1370 roku.)

Powiązane zwroty — "OK"

rzeczownik
dłoń (miara wysokości konia, ok. 10 cm) = hand
porcja (np. masła, ok. 10 g) = pat
oczko = loop +6 znaczeń
koktajl (w ilości ok. 200 ml) = long drink +1 znaczenie
przymiotnik
oczny = ocular +1 znaczenie
wczesne średniowiecze (od ok. V do X wieku) = Dark Ages
idiom
przysłówek
wykrzyknik
czasownik
inne
dziesięcina (dawna rosyjska miara powierzchni, wynosząca ok. 1,1 hektara) = dessiatin

powered by  eTutor logo