"spoko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spoko" po polsku — Słownik angielsko-polski

spoko

przymiotnik
 1. cool ****
 2. hip ***
 3. chill **   slang
  He is a chill dude. (On jest spoko kolesiem.)
  It was a chill party, thanks for the invitation. (To była spoko impreza, dzięki za zaproszenie.)
 4. Gucci
 5. jake
wykrzyknik
 1. goodie
 2. good-oh Australian English informal , także: good-o Australian English informal
 3. gravy
 4. dawg
przysłówek
 1. shizzle

Powiązane zwroty — "spoko"

rzeczownik
spokój = peace +16 znaczeń
przysłówek
spokojnie = quietly +7 znaczeń
przymiotnik
spokojny = peaceful +23 znaczenia
inne
Zobacz także: wystarczająco spoko