"około" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "około" po polsku

około

przysłówek
 1. about ***** , abt (skrót) potocznie
  • około, mniej więcej
   I've only got about ten minutes. (Mam tylko około dziesięciu minut.)
   The store is about 10 minutes away from here. (Sklep jest około 10 minut drogi stąd.)
   I weigh about 50 kilograms. (Ważę około 50 kilogramów.)
   My dog is about 10 years old. (Mój pies ma prawie 10 lat.)
   link synonimy: around, approximately
 2. around ***** , round BrE **
  • około, mniej więcej
   Can you come over around five? (Czy możesz przyjść około piątej?)
   A trip from Warsaw to Krakow takes around seven hours. (Podróż z Warszawy do Krakowa zabiera około siedmiu godzin.)
   We arrived in New York around midday. (Przylecieliśmy do Nowego Jorku około południa.)
   link synonimy: about, approximately
 3. or so ***
  • mniej więcej, około
   There were thirty or so people in the cinema. (W kinie było około trzydziestu ludzi.)
   I paid for it ten dollars or so. (Zapłaciłem za to mniej więcej dziesięć dolarów.)
 4. approximately *** , approx. (skrót) , approx (skrót) BrE
  • około, w przybliżeniu oficjalnie
   It happened approximately 30 years ago. (To się wydarzyło około 30 lat temu.)
   The speech lasted approximately one hour. (Przemowa trwała w przybliżeniu godzinę.)
   They invested approximately one million dollars in the company. (Oni zainwestowali w firmę około miliona dolarów.)
   link synonimy: about, around, round about
 1. somewhere around , somewhere between  
 2. in the order of something BrE , of the order of something BrE , on the order of something AmE  
  zobacz także: approximately
 1. round about język mówiony , round ****
  • około (używane do określania, np. ilości, kiedy nie chcemy podawać dokładnych wartości)
   link synonim: approximately
przyimek
 1. circa , cir. (skrót) , circ. (skrót) , ca. (skrót) , c. (skrót)
  • około, ok. (skrót) oficjalnie
   The king died circa 1370. (Król zmarł około 1370 roku.)
prefiks
 1. peri-  

Powiązane zwroty — "około"

rzeczownik
dziecko (do wieku około 15 lat) = child
dzieci (do wieku około 15 lat) = children
koło = circle +3 znaczenia
atmosfera (jednostka ciśnienia równa około 101 kilopaskali) = atmosphere , atm (skrót)
akr (jednostka powierzchni równa około 4000 metrów kwadratowych) = acre
kolarz = cyclist , cycler , racing cyclist +3 znaczenia
duże piwo (około pół litra) = pint , pt (skrót)
buszel (miara pojemności wynosząca około 36,4 litra) = bushel
beczka (jednostka objętości świeżych śledzi, około 170 litrów) = cran
kadetka (harcerka około 12-14 lat) = Cadette , także: Cadette scout
miara objętości alkoholu (około 30-60 ml) = peg
dawna szkocka jednostka masy (równa około 1 kg) = chopin
przyimek
koło = beside +1 znaczenie
przysłówek
koło = nr (skrót)
na około = round +1 znaczenie
około południa = by noon +1 znaczenie
czasownik
prefiks
inne
liczebnik
przymiotnik
inne
zaimek