"mniej więcej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mniej więcej" po polsku

mniej więcej

przysłówek
 1. about ***** , abt (skrót) potocznie
  • około, mniej więcej
   I've only got about ten minutes. (Mam tylko około dziesięciu minut.)
   The store is about 10 minutes away from here. (Sklep jest około 10 minut drogi stąd.)
   I weigh about 50 kilograms. (Ważę około 50 kilogramów.)
   My dog is about 10 years old. (Mój pies ma prawie 10 lat.)
   link synonimy: around, approximately
 2. around ***** , round BrE **
  • około, mniej więcej
   Can you come over around five? (Czy możesz przyjść około piątej?)
   A trip from Warsaw to Krakow takes around seven hours. (Podróż z Warszawy do Krakowa zabiera około siedmiu godzin.)
   We arrived in New York around midday. (Przylecieliśmy do Nowego Jorku około południa.)
   link synonimy: about, approximately
 3. roughly **
  • z grubsza, mniej więcej, w przybliżeniu
   Our wedding is roughly six months away. (Nasz ślub jest za mniej więcej sześć miesięcy.)
   The profit was roughly 10%. (Zysk wyniósł mniej więcej 10%.)
   Roughly half of the pupils were absent from school. (Mniej więcej połowa uczniów była nieobecna w szkole.)
 4. or so ***
  • mniej więcej, około
   There were thirty or so people in the cinema. (W kinie było około trzydziestu ludzi.)
   I paid for it ten dollars or so. (Zapłaciłem za to mniej więcej dziesięć dolarów.)
 5. thereabouts , thereabout AmE
 6. roughly speaking  
 7. more or less  
  I more or less recognize the name. (Mniej więcej kojarzę to nazwisko.)
  It's 400 kilos, more or less. (To jest mniej więcej 400 kilogramów.)
 8. ish
 1. near enough
idiom
 1. give or take
  • plus minus, mniej więcej
   I've been working for them for five years, give or take a few months. (Pracuję dla nich przez pięć lat, plus minus kilka miesięcy.)
   It is a mile away, give or take a few hundred yards. (To jest milę stąd, plus minus kilkaset jardów.)
   link synonim: plus or minus

Powiązane zwroty — "mniej więcej"

przysłówek
inne

powered by  eTutor logo