tysiąc (1000)

thousand, K

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

thousand , także: K = tysiąc (1000)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

I've told you this a thousand times! = Mówiłem ci to tysiąc razy!