BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zadowalający wynik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadowalający wynik" po polsku

"zadowalający wynik" — Słownik kolokacji angielskich

  1. satisfactory przymiotnik + performance rzeczownik = zadowalający wynik
    Luźna kolokacja

    This gave satisfactory performance of about a week before a water wash.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zadowalający wynik
  1. satisfactory przymiotnik + outcome rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A similarly satisfactory outcome is anticipated for the present year.

powered by  eTutor logo