BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"akceptowalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "akceptowalny" po polsku

akceptowalny

przymiotnik
 1. acceptable ** , admittable , approvable
  • akceptowalny, zadowalający, możliwy do przyjęcia
   something that it is agreed upon
   He had no acceptable answer for that. (On nie miał na to zadowalającej odpowiedzi.)
   They considered our offer acceptable. (Oni uznali naszą ofertę za zadowalającą.)
   The conditions were acceptable. (Warunki były do przyjęcia.)
   przeciwieństwo: unacceptable
 2. agreeable
  • akceptowalny (możliwy do przyjęcia)
 3. savoury BrE , savory AmE
  • dobry, akceptowalny (moralnie)
   This place doesn't have a very savoury reputation. (To miejsce nie ma zbyt dobrej reputacji.)
 4. yesable  
 5. approvable  
 6. cromulent

powered by  eTutor logo