"zadowalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadowalać" po polsku

zadowalać

czasownik
 1. content ***  
  You don't have to content other people, do what makes you happy. (Nie musisz zadowalać innych ludzi, rób to, co cię uszczęśliwia.)
  I don't want to spend my life trying to content my mother. (Nie chcę spędzić całego życia próbując zadowolić moją matkę.)
 2. please ****
 3. pleasure ***
 4. suffice
 5. accommodate **
  • zadowalać, pogodzić [przechodni]
   Learning to accommodate your duties is very important. (Jest bardzo ważnym uczenie się jak pogodzić ze sobą obowiązki.)
 6. gladden , glad termin literacki ***   [przechodni]
 7. appay dawne użycie , apay dawne użycie
 8. arride
czasownik
 1. suit ****
  • dostosowywać, zadowolić [przechodni]
   She suited the children with a big chocolate cake. (Ona zadowoliła dzieci wielkim czekoladowym ciastem.)
   He didn't know how to suit her. (On nie wiedział jak ją zadowolić.)
 2. beglad
phrasal verb
 1. settle for something *
czasownik
 1. make do
 2. settle ***
 3. content oneself