BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"dostosowywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostosowywać" po polsku

dostosowywać

czasownik
 1. adjust ***
  • dostosowywać, modyfikować (zmieniać coś, aby nadawało się do jakiegoś celu) [przechodni]
   to change something slightly, to adapt
   We adjusted the office according to her wishes. (Dostosowaliśmy biuro zgodnie z jej prośbami.)
   I adjusted my plans to meet her. (Zmodyfikowałem swoje plany, aby się z nią spotkać.)
   link synonim: modify
 2. suit ****
  • dostosowywać, zadowolić [przechodni]
   She suited the children with a big chocolate cake. (Ona zadowoliła dzieci wielkim czekoladowym ciastem.)
   He didn't know how to suit her. (On nie wiedział jak ją zadowolić.)
 3. proportion **   oficjalnie
  We proportioned the house to your needs. (Dostosowaliśmy dom do twoich potrzeb.)
  The runner proportioned the pace to the pace of others. (Biegacz dostosował swoje tempo do tempa innych.)
 4. conform *
 5. customize , customise British English
  • dostosowywać, dopasowywać (do potrzeb)
   Our chain lets the customers customise their doughnuts. (Nasza sieć pozwala klientom stworzyć własne pączki.)
   The car has been customised to your needs. (Samochód został dostosowany do twoich potrzeb.)
 6. adapt **
  • dostosowywać, przerabiać [przechodni]
   This workstation was adapted for a disabled person. (To stanowisko pracy zostało przerobione dla osoby niepełnosprawnej.)
   We can adapt the spare room for a home gym. (Możemy przerobić pokój gościnny na domową siłownię.)
 7. accommodate **
  • dostosowywać (się do czegoś), przystosowywać (się do czegoś) [nieprzechodni]
   It's hard to accommodate to changes. (Ciężko jest dostosować się do zmian.)
   I can't accommodate to my new job. (Nie mogę dostosować się do mojej nowej pracy.)
   link synonim: adjust
 8. dovetail  
 9. fit ****   [przechodni/nieprzechodni]
  We fitted the bathroom to her needs. (Dostosowaliśmy łazienkę do jej potrzeb.)
  If you fit the group, nothing bad will happen. (Jeżeli dostosujesz się do grupy, nic złego się nie stanie.)

dostosowywać, dostosowywać się

czasownik
 1. focus *****
czasownik
 1. adapt **
 2. readjust
 3. quadrate
idiom
 1. fall into line , fall in line , come into line , get into line

powered by  eTutor logo