Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"przystosowywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przystosowywać się" po polsku

przystosowywać się

czasownik
 1. adapt **
  • przystosowywać się, dostosowywać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Children have an amazing ability to adapt. (Dzieci mają niezwykłą zdolność przystosowywania się.)
   In New Mexico we had to adapt to a different climate. (W Nowym Meksyku musieliśmy się przystosować do innego klimatu.)
   link synonim: adjust
 2. adjust ***
  • przystosowywać się, dopasowywać się (do jakiejś sytuacji) [INTRANSITIVE]
   I adjust to new places very easily. (Przystosowuję się do nowych miejsc bardzo łatwo.)
   He works hard and tries to adjust to prison life. (On ciężko pracuje i próbuje przystosować się do więziennego życia.)
   link synonimy: accommodate, adapt
czasownik
 1. adapt **
  • adaptować, przystosowywać [TRANSITIVE]
   The entrance was adapted for disabled people. (Wejście zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych.)
   This school is adapted for the deaf. (Ta szkoła jest przystosowana dla niesłyszących.)
 2. assimilate
 3. accommodate **
  • dostosowywać (się do czegoś), przystosowywać (się do czegoś) [INTRANSITIVE]
   It's hard to accommodate to changes. (Ciężko jest dostosować się do zmian.)
   I can't accommodate to my new job. (Nie mogę dostosować się do mojej nowej pracy.)
   link synonim: adjust

powered by  eTutor logo