BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"dopasowywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dopasowywać się" po polsku

dopasowywać się

czasownik
 1. adjust ***
  • przystosowywać się, dopasowywać się (do jakiejś sytuacji) [nieprzechodni]
   I adjust to new places very easily. (Przystosowuję się do nowych miejsc bardzo łatwo.)
   He works hard and tries to adjust to prison life. (On ciężko pracuje i próbuje przystosować się do więziennego życia.)
   link synonimy: accommodate, adapt
 2. mould British English , mold American English **
 3. attune
 4. quadrate
czasownik
 1. match ***
  • dopasowywać, łączyć [przechodni]
   Match the picture with the right description. (Połącz obrazek z odpowiednim opisem.)
   In task number one you should match a word with its definition. (W zadaniu numer jeden powinniście dopasować słowo do jego definicji.)
 2. fit ****
  • pasować, dopasowywać, dobierać (coś z czymś w celu stworzenia całości) [przechodni/nieprzechodni]
   The palms of our hands fit together perfectly. (Nasze dłonie idealnie pasują do siebie.)
   The scientists have since tried to fit together the pieces of the puzzle. (Naukowcy od tego momentu próbują dopasować elementy układanki.)
 3. tailor *  
  We need to tailor our approach to individual situations. (Musimy dostosować nasze podejście do pojedynczych sytuacji.)
 4. conform *
 5. customize , customise British English
  • dostosowywać, dopasowywać (do potrzeb)
   Our chain lets the customers customise their doughnuts. (Nasza sieć pozwala klientom stworzyć własne pączki.)
   The car has been customised to your needs. (Samochód został dostosowany do twoich potrzeb.)
phrasal verb
 1. blend in
  • zmieszać się, wmieszać się, dopasować się (np. w tłum, w towarzystwo), zlewać się z otoczeniem
   to mix with others, to become a harmonious part of a greater whole
   You can't let them recognize you, you have to blend in. (Nie możesz pozwolić, żeby cię rozpoznali, musisz się wmieszać.)
   Nobody knew he was a policeman - he perfectly blended in our group. (Nikt nie wiedział, że on jest policjantem - idealnie dopasował się do naszej grupy.)
   They blend in so well that sometimes it is hard to see them. (Oni tak dobrze zlewają się z otoczeniem, że czasami ciężko ich zobaczyć.)
 2. bed in
czasownik
 1. misfit

powered by  eTutor logo