"dopasowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dopasowanie" po polsku

dopasowanie

rzeczownik
 1. match ***
  • dobranie, dopasowanie [tylko liczba pojedyncza]
   The match of her clothes was very pretty. (Dopasowanie jej ciuchów było bardzo ładne.)
   A match of the shoes and the dress wasn't an easy task. (Dopasowanie butów do tej sukienki nie było łatwym zadaniem.)
 2. fit ****
  • dopasowanie, pasowanie (gdy coś jest dobrego rozmiaru) [tylko liczba pojedyncza]
   This dress is a tight fit. (Ta sukienka jest ciasna.)
   These shoes are an excellent fit. (Te buty pasują po prostu doskonale.)
   This skirt is a good fit. (Ta spódnica dobrze leży.)
 3. matching *
  • dopasowanie, zestawienie, pasowanie
   Our fellow citizens expect us to support them by matching our words with actions. (Nasi obywatele oczekują od nas wsparcia poprzez dopasowanie naszych słów do działań.)
 4. moulding British English , molding American English
 5. match-making , bedding-in
  • dopasowywanie, dopasowanie
 6. attunement
czasownik
 1. match ***
  • dopasowywać, łączyć [przechodni]
   Match the picture with the right description. (Połącz obrazek z odpowiednim opisem.)
   In task number one you should match a word with its definition. (W zadaniu numer jeden powinniście dopasować słowo do jego definicji.)
 2. fit ****
  • pasować, dopasowywać, dobierać (coś z czymś w celu stworzenia całości) [przechodni/nieprzechodni]
   The palms of our hands fit together perfectly. (Nasze dłonie idealnie pasują do siebie.)
   The scientists have since tried to fit together the pieces of the puzzle. (Naukowcy od tego momentu próbują dopasować elementy układanki.)
 3. tailor *  
  We need to tailor our approach to individual situations. (Musimy dostosować nasze podejście do pojedynczych sytuacji.)
 4. conform *
 5. customize , customise British English
  • dostosowywać, dopasowywać (do potrzeb)
   Our chain lets the customers customise their doughnuts. (Nasza sieć pozwala klientom stworzyć własne pączki.)
   The car has been customised to your needs. (Samochód został dostosowany do twoich potrzeb.)
phrasal verb
 1. blend in
  • zmieszać się, wmieszać się, dopasować się (np. w tłum, w towarzystwo), zlewać się z otoczeniem
   to mix with others, to become a harmonious part of a greater whole
   You can't let them recognize you, you have to blend in. (Nie możesz pozwolić, żeby cię rozpoznali, musisz się wmieszać.)
   Nobody knew he was a policeman - he perfectly blended in our group. (Nikt nie wiedział, że on jest policjantem - idealnie dopasował się do naszej grupy.)
   They blend in so well that sometimes it is hard to see them. (Oni tak dobrze zlewają się z otoczeniem, że czasami ciężko ich zobaczyć.)
 2. bed in
 1. fit into the mould , fit in the mould
czasownik
 1. adjust ***
 2. attune
 3. quadrate
czasownik
 1. misfit

powered by  eTutor logo