"dopasowywanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dopasowywanie" po polsku

dopasowywanie

rzeczownik
 1. customization , customisation British English
  • dopasowywanie, dostosowywanie (do potrzeb indywidualnych)
   There is a high degree of customization available - you can adapt the product precisely to your needs. (Dostępna jest możliwość zaawansowanej adaptacji produktu - można dopasować produkt precyzyjnie do swoich potrzeb.)
   zobacz także: customerization
 2. match-up , matchup
 3. match-making , bedding-in
  • dopasowywanie, dopasowanie
czasownik
 1. match ***
  • dopasowywać, łączyć [przechodni]
   Match the picture with the right description. (Połącz obrazek z odpowiednim opisem.)
   In task number one you should match a word with its definition. (W zadaniu numer jeden powinniście dopasować słowo do jego definicji.)
 2. fit ****
  • pasować, dopasowywać, dobierać (coś z czymś w celu stworzenia całości) [przechodni/nieprzechodni]
   The palms of our hands fit together perfectly. (Nasze dłonie idealnie pasują do siebie.)
   The scientists have since tried to fit together the pieces of the puzzle. (Naukowcy od tego momentu próbują dopasować elementy układanki.)
 3. tailor *  
  We need to tailor our approach to individual situations. (Musimy dostosować nasze podejście do pojedynczych sytuacji.)
 4. conform *
 5. customize , customise British English
  • dostosowywać, dopasowywać (do potrzeb)
   Our chain lets the customers customise their doughnuts. (Nasza sieć pozwala klientom stworzyć własne pączki.)
   The car has been customised to your needs. (Samochód został dostosowany do twoich potrzeb.)
phrasal verb
 1. blend in
  • zmieszać się, wmieszać się, dopasować się (np. w tłum, w towarzystwo), zlewać się z otoczeniem
   to mix with others, to become a harmonious part of a greater whole
   You can't let them recognize you, you have to blend in. (Nie możesz pozwolić, żeby cię rozpoznali, musisz się wmieszać.)
   Nobody knew he was a policeman - he perfectly blended in our group. (Nikt nie wiedział, że on jest policjantem - idealnie dopasował się do naszej grupy.)
   They blend in so well that sometimes it is hard to see them. (Oni tak dobrze zlewają się z otoczeniem, że czasami ciężko ich zobaczyć.)
 2. bed in
 1. fit into the mould , fit in the mould
czasownik
 1. adjust ***
 2. mould British English , mold American English **
 3. attune
 4. quadrate
czasownik
 1. misfit

powered by  eTutor logo