"adjust" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "adjust" po angielsku

adjust ***

czasownik
 1. dostosowywać, modyfikować (zmieniać coś, aby nadawało się do jakiegoś celu) [przechodni]
  to change something slightly, to adapt
  We adjusted the office according to her wishes. (Dostosowaliśmy biuro zgodnie z jej prośbami.)
  I adjusted my plans to meet her. (Zmodyfikowałem swoje plany, aby się z nią spotkać.)
  link synonimy: modify, flex
 2. przystosowywać się, dopasowywać się (do jakiejś sytuacji) [nieprzechodni]
  I adjust to new places very easily. (Przystosowuję się do nowych miejsc bardzo łatwo.)
  He works hard and tries to adjust to prison life. (On ciężko pracuje i próbuje przystosować się do więziennego życia.)
  link synonimy: accommodate, adapt
 3. nastawiać, nastrajać, regulować [przechodni]
  She adjusted the volume of the radio. (Ona wyregulowała głośność radia.)
  You should adjust wing mirrors before you start driving. (Powinieneś wyregulować boczne lusterka zanim zaczniesz prowadzić.)
  link synonim: fine-tune
 4. poprawiać, wyrównywać (np. poduszkę, krzesło, okulary) [przechodni]
  She adjusted her glasses. (Ona poprawiła swoje okulary.)
  He adjusted his chair to face us. (On poprawił swoje krzesło, aby zwrócić się do nas twarzą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. dostosować do czegoś
  arrange one's life in order to adapt or conform to a new situation

Powiązane zwroty — "adjust"

przymiotnik
czasownik
rzeczownik
kolokacje