KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"adjust to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "adjust to something" po angielsku

adjust to something *

czasownik
 1. dostosować do czegoś
  arrange one's life in order to adapt or conform to a new situation
czasownik
 1. dostosowywać, modyfikować (zmieniać coś, aby nadawało się do jakiegoś celu) [TRANSITIVE]
  to change something slightly, to adapt
  We adjusted the office according to her wishes. (Dostosowaliśmy biuro zgodnie z jej prośbami.)
  I adjusted my plans to meet her. (Zmodyfikowałem swoje plany, aby się z nią spotkać.)
  link synonim: modify
 2. przystosowywać się, dopasowywać się (do jakiejś sytuacji) [INTRANSITIVE]
  I adjust to new places very easily. (Przystosowuję się do nowych miejsc bardzo łatwo.)
  He works hard and tries to adjust to prison life. (On ciężko pracuje i próbuje przystosować się do więziennego życia.)
  link synonimy: accommodate, adapt
 3. nastawiać, nastrajać, regulować [TRANSITIVE]
  She adjusted the volume of the radio. (Ona wyregulowała głośność radia.)
  You should adjust wing mirrors before you start driving. (Powinieneś wyregulować boczne lusterka zanim zaczniesz prowadzić.)
  link synonim: fine-tune
 4. poprawiać, wyrównywać (np. poduszkę, krzesło, okulary) [TRANSITIVE]
  She adjusted her glasses. (Ona poprawiła swoje okulary.)
  He adjusted his chair to face us. (On poprawił swoje krzesło, aby zwrócić się do nas twarzą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "adjust to something"

rzeczownik
adjustment = regulacja, nastawienie, dostrojenie (drobna zmiana poprawiająca działanie czegoś) +5 znaczeń
adjuster , także: adjustor = rzeczoznawca +1 znaczenie
przymiotnik
adjustable = regulowany (oferujący możliwość regulacji)
czasownik
readjust = dostosowywać się (do nowej sytuacji) +1 znaczenie

powered by  eTutor logo