"nastawienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nastawienie" po polsku

nastawienie

rzeczownik
 1. attitude **** , także: tude slang
  • nastawienie, stosunek, stanowisko (do czegoś, wobec czegoś) [policzalny lub niepoliczalny]
   I don't understand your attitude towards her. (Nie rozumiem twojego nastawienia do niej.)
   I admire your optimistic attitude towards life. (Podziwiam twoje optymistyczne nastawienie do życia.)
   What is your attitude to this case? (Jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie?)
   The government has a negative attitude to this problem. (Rząd ma negatywny stosunek do tego problemu.)
 2. bias **
  • stronniczość, uprzedzenie, tendencyjność, nastawienie [niepoliczalny]
   I stopped reading this newspaper because it showed political bias. (Przestałem czytać tę gazetę, ponieważ przejawiała stronniczość polityczną.)
   His political bias is visible in all his articles. (Jego polityczne uprzedzenia są widoczne we wszystkich jego artykułach.)
   We need to work on the bias towards the changes we want to introduce. (Musimy popracować nad nastawieniem do zmian, które chcemy wprowadzić.)
 3. adjustment **
  • regulacja, nastawienie, dostrojenie (drobna zmiana poprawiająca działanie czegoś) [policzalny]
   This equipment is not broken, it just needs a couple of adjustments. (Ten sprzęt nie jest zepsuty - potrzebuje tylko kilku regulacji.)
 4. feeling ****   [niepoliczalny]
  She had a bad feeling since the beginning of this trip. (Ona miała złe nastawienie od początku tej wycieczki.)
  You can do anything with a positive feeling. (Możesz zrobić wszystko z pozytywnym nastawieniem.)
 5. stance **
  • nastawienie (do czegoś), stanowisko (w jakiejś kwestii) [policzalny]
   The increase in attacks against Christians requires a common stance on how to protect them. (Nasilenie się ataków wobec chrześcijan wymaga przyjęcia wspólnego stanowiska dotyczącego sposobu ich ochrony.)
 6. reduction ***
 7. mindset
  • nastawienie, sposób myślenia, umysł
   an attitude held by somebody
   You need to change your mindset to reach a new skill limits. (Musisz zmienić swoje nastawienie, aby osiągnąć nowe granice umiejętności.)
 8. reposition of fracture
 9. resetting
  • nastawienie (złamanej kości)
czasownik
 1. bias **
  • uprzedzać, nastawiać (kogoś), wpływać [przechodni]
   We can't bias the judge in favour of us. (Nie możemy nastawić sędziego przychylnie do nas.)
   Environmental factors could have biased the results. (Czynniki środowiskowe mogły wpłynąć na wyniki.)
 2. adjust ***
  • nastawiać, nastrajać, regulować [przechodni]
   She adjusted the volume of the radio. (Ona wyregulowała głośność radia.)
   You should adjust wing mirrors before you start driving. (Powinieneś wyregulować boczne lusterka zanim zaczniesz prowadzić.)
   link synonim: fine-tune
 3. set *****
  • ustawiać, nastawiać [przechodni]
   We've got mice in our cellar so we've got to set traps. (Mamy myszy w piwnicy, więc musimy ustawić pułapki.)
   I set the alarm for 7 am. (Ustawiłem budzik na 7 rano.)
   Have you set up the video recorder? (Czy nastawiłeś nagrywarkę wideo?)
 4. manipulate **
 5. preset
phrasal verb
 1. pop something on
  • włączać, nastawiać (np. radio)
   He tried to pop the radio on. (On próbował nastawić radio.)
   Why don't you pop the TV set on? (Dlaczego nie nastawisz telewizora?)
czasownik
 1. reset
phrasal verb
 1. put something on , także: put on something ***

Powiązane zwroty — "nastawienie"

czasownik
przymiotnik
phrasal verb
rzeczownik
idiom
inne