"nieformalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieformalny" po polsku

nieformalny

przymiotnik
 1. casual **
  • swobodny, poufały, nieformalny (np. nastawienie)
   I'm sorry if I got too casual. (Wybacz, jeżeli byłem zbyt poufały.)
   His behaviour was too casual; I didn't like that. (Jego zachowanie było zbyt swobodne; nie spodobało mi się to.)
   I am quite casuall about meeting a celebrity. (Mam całkiem swobodne podejście do poznawania gwiazd.)
   Remain casual and don't mention about anything unusual going on. (Bądź spokojny i nie wspominaj o niczym niezwykłym.)
  • swobodny, codzienny, nieformalny (np. o ubraniu)
   At work we are allowed to wear casual clothes on Friday. (W pracy możemy nosić luźne ubrania w piątki.)
   I always wear casual clothes when I'm at home. (Zawsze noszę codzienne ubrania, kiedy jestem w domu.)
   przeciwieństwo: formal
 2. informal **
  • nieformalny, nieoficjalny (np. spotkanie, rozmowa)
   Our conversation was informal. (Nasza rozmowa była nieoficjalna.)
  • nieformalny (np. słowo, styl pisania)
   I wrote a letter to a friend in informal language. (Napisałem list do przyjaciela nieformalnym językiem.)
   It's much easier to learn informal English when you watch movies. (Dużo łatwiej jest się nauczyć nieformalnego angielskiego, kiedy oglądasz filmy.)
  • nieformalny, swobodny (strój)
   The invitation said the attire is informal. (W zaproszeniu napisano, że strój jest nieformalny.)
 3. folksy
 4. nonformal  
 5. nontechnical  
 6. nonstructural  

powered by  eTutor logo