Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"rozstawić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozstawić coś" po polsku

czasownik
 1. seed ***
  • rozstawić (np. zawodnika w meczu)
   The coach decided to re-seed the team. (Trener zdecydował ponownie rozstawić drużynę.)

rozstawić coś

phrasal verb
 1. set something out , set out something ** , lay something out , lay out something **
  • rozstawić coś, rozłożyć coś
   The men set the stand out. (Mężczyźni rozłożyli stragan.)
   She laid out the cards on the table and began to tell me about my future. (Ona rozłożyła karty na stole i zaczęła mi mówić o mojej przyszłości.)
czasownik
 1. part , ***** , pt (skrót) *
 2. order , *****
 3. splay , splay out
 4. preorder
phrasal verb
 1. set something up
  • rozstawiać coś, ustawiać coś, poustawiać coś
   Can you set the tables up? (Czy może pan rozstawić stoły?)
   I will set the chairs up. (Porozstawiam krzesła.)
   Could you set the Christmas lights up? (Czy mógłbyś założyć świąteczne światełka?)
   He has a plan to set up Christmas decorations earlier than his neighbour. (On ma plan, aby założyć bożonarodzeniowe dekoracje wcześniej niż jego sąsiad.)

powered by  eTutor logo