BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ustawić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustawić się" po polsku

czasownik
 1. dress ****
phrasal verb
 1. form up
czasownik
 1. position *****
  • ustawiać, umieszczać, lokować [przechodni]
   He positioned their logo at the top of the poster. (On umieścił ich logo na górze plakatu.)
   Where should I position the fridge? (Gdzie mam ustawić lodówkę?)
   Can you help me position my new furniture? (Czy pomożesz mi ulokować moje nowe meble?)
 2. site *****
  • lokować (np. fabrykę), ustawiać (np. pomnik)
   The government decided to site the monument next to the church. (Rząd postanowił ustawić pomnik obok kościoła.)
   The church is sited on the top of the hill. (Kościół jest ulokowany na szczycie wzgórza.)
 3. true *****
 4. stand *****
 5. troop ****
  • gromadzić (się), ustawiać (się szeregami)
   The students trooped in front of the school. (Uczniowie zgromadzili się przed szkołą.)
   All children have to troop in front of the school. (Wszystkie dzieci muszą ustawić się szeregami przed szkołą.)
 6. range ****    BrE [przechodni]
  She ranged her dolls on the bed. (Ona ustawiła swoje lalki na łóżku.)
  I always range my pencils in a neat row. (Zawsze ustawiam moje ołówki w porządny rządek.)
 7. array **
  • ustawiać, układać termin literacki
   Can you array these books on the shelf? (Czy możesz ustawić te książki na półce?)
   She arrayed the flowers in the vase. (Ona ułożyła kwiaty w wazonie.)
   It took me hours to array all my movies in alphabetical order. (Ustawienie wszystkich moich filmów w porządku alfabetycznym zajęło mi kilka godzin.)
 8. align * , także: aline
 9. marshal *
 10. erect *
 11. dispose *
 12. set *****
  • ustawiać, nastawiać [przechodni]
   We've got mice in our cellar so we've got to set traps. (Mamy myszy w piwnicy, więc musimy ustawić pułapki.)
   I set the alarm for 7 am. (Ustawiłem budzik na 7 rano.)
   Have you set up the video recorder? (Czy nastawiłeś nagrywarkę wideo?)
 13. trim **
 14. rig *
 15. fix ***
phrasal verb
 1. set somebody up
phrasal verb
 1. set something up
  • rozstawiać coś, ustawiać coś, poustawiać coś
   Can you set the tables up? (Czy może pan rozstawić stoły?)
   I will set the chairs up. (Porozstawiam krzesła.)
   Could you set the Christmas lights up? (Czy mógłbyś założyć świąteczne światełka?)
   He has a plan to set up Christmas decorations earlier than his neighbour. (On ma plan, aby założyć bożonarodzeniowe dekoracje wcześniej niż jego sąsiad.)
czasownik
 1. set somebody straight , także: put something straight , set somebody right , także: put something right
  • ustawić (poprawić położenie czegoś), naprawić coś dawne użycie
   Your tie is crooked, let me set it right. (Masz przekrzywiony krawat, pozwól, że ci go ustawię.)
   The faucets were in broken but the plumber will soon put them right. (Krany się popsuły, ale wkrótce naprawi je hydraulik.)

powered by  eTutor logo