"ustawienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustawienie" po polsku — Słownik angielsko-polski

ustawienie

rzeczownik
 1. setting ***
  • ustawienie (temperatury), regulacja (urządzenia) [COUNTABLE]
   The setting of the temperature in this room is too low. (Ustawienie temperatury w tym pokoju jest zbyt niskie.)
   I will show you how to use the temperature setting. (Pokażę ci jak korzystać z ustawień temperatury.)
 2. aspect ***
  • położenie, ustawienie [COUNTABLE]
   The aspect of these rooms is adverse. (Położenie tych pokoi jest niekorzystne.)
   We learned about stars aspect. (Uczyliśmy się o położeniu gwiazd.)
   Who decided on the aspect of the chairs? (Kto zadecydował o ustawieniu krzeseł?)
 3. alignment * , także: alinement
  • ustawienie (w linii), wyrównanie
   Unfortunately, the single currency has not resulted in economic alignment so far. (Niestety, wspólna waluta jak na razie nie przyczyniła się do wyrównania sytuacji gospodarczej.)
 4. arrangement ***
  • ułożenie, ustawienie, rozmieszczenie, aranżacja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I like the arrangement of the furniture in this room. (Podoba mi się aranżacja mebli w tym pokoju.)
   I would change the arrangement of this room. (Zmieniłbym aranżację tego pokoju.)
   I like the arrangement of the books in our library. (Podoba mi się uporządkowanie książek w naszej bibliotece.)
 5. configuration *
 6. standing **
 7. disposition *
  • rozmieszczenie, ustawienie (np. mebli, eksponatów) [COUNTABLE]
   I don't like the disposition of furniture in this room. (Nie podoba mi się ustawienie mebli w tym pokoju.)
 8. placing
 9. line-up , także: lineup *
 10. prearrangement
 11. disposure
czasownik
 1. position *****
  • ustawiać, umieszczać, lokować [TRANSITIVE]
   He positioned their logo at the top of the poster. (On umieścił ich logo na górze plakatu.)
   Where should I position the fridge? (Gdzie mam ustawić lodówkę?)
   Can you help me position my new furniture? (Czy pomożesz mi ulokować moje nowe meble?)
 2. site *****
  • lokować (np. fabrykę), ustawiać (np. pomnik)
   The government decided to site the monument next to the church. (Rząd postanowił ustawić pomnik obok kościoła.)
   The church is sited on the top of the hill. (Kościół jest ulokowany na szczycie wzgórza.)
 3. true *****
 4. stand *****
 5. troop ****
  • gromadzić (się), ustawiać (się szeregami)
   The students trooped in front of the school. (Uczniowie zgromadzili się przed szkołą.)
   All children have to troop in front of the school. (Wszystkie dzieci muszą ustawić się szeregami przed szkołą.)
 6. range ****   British English [TRANSITIVE]
  She ranged her dolls on the bed. (Ona ustawiła swoje lalki na łóżku.)
  I always range my pencils in a neat row. (Zawsze ustawiam moje ołówki w porządny rządek.)
 7. array **
  • ustawiać, układać literary
   Can you array these books on the shelf? (Czy możesz ustawić te książki na półce?)
   She arrayed the flowers in the vase. (Ona ułożyła kwiaty w wazonie.)
   It took me hours to array all my movies in alphabetical order. (Ustawienie wszystkich moich filmów w porządku alfabetycznym zajęło mi kilka godzin.)
 8. marshal *
 9. align * , także: aline
 10. erect *
 11. dispose *
 12. set *****
  • ustawiać, nastawiać [TRANSITIVE]
   We've got mice in our cellar so we've got to set traps. (Mamy myszy w piwnicy, więc musimy ustawić pułapki.)
   I set the alarm for 7 am. (Ustawiłem budzik na 7 rano.)
   Have you set up the video recorder? (Czy nastawiłeś nagrywarkę wideo?)
 13. trim **
 14. fix ***
phrasal verb
 1. set somebody up
phrasal verb
 1. set something up
  • rozstawiać coś, ustawiać coś
   Can you set the tables up? (Czy może pan rozstawić stoły?)
   I will set the chairs up. (Porozstawiam krzesła.)
   Could you set the Christmas lights up? (Czy mógłbyś założyć świąteczne światełka?)
   He has a plan to set up Christmas decorations earlier than his neighbour. (On ma plan, aby założyć bożonarodzeniowe dekoracje wcześniej niż jego sąsiad.)
czasownik
 1. set somebody straight , także: put something straight , set somebody right , także: put something right
  • ustawić (poprawić położenie czegoś), naprawić coś old use
   Your tie is crooked, let me set it right. (Masz przekrzywiony krawat, pozwól, że ci go ustawię.)
   The faucets were in broken but the plumber will soon put them right. (Krany się popsuły, ale wkrótce naprawi je hydraulik.)
czasownik
 1. dress ****
phrasal verb
 1. form up

Powiązane zwroty — "ustawienie"

czasownik
idiom
phrasal verb
rzeczownik
inne