"ukształtowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ukształtowanie" po polsku

ukształtowanie

rzeczownik
 1. configuration *
 2. moulding British English , molding American English
 3. conformation
 4. gestalten
 5. premolding
czasownik
 1. body *****
  • formować, kształtować
   She bodied the pot by herself. (Ona sama uformowała garnek.)
   Body the clay in a shape of a star. (Uformuj glinę na kształt gwiazdy.)
 2. structure ****
  • kształtować, organizować, konstruować
   She structured a robot capable of helping people. (Ona skonstruowała robota zdolnego do pomocy ludziom.)
   We want to structure the minds of young people. (Chcemy kształtować umysły młodych ludzi.)
 3. shape ****   [przechodni]
  I shaped my life around her. (Ukształtowałem swoje życie wokół niej.)
  That experience shaped my life. (To doświadczenie ukształtowało moje życie.)
 4. form ***** , forme dawne użycie
  • kształtować, formować [przechodni/nieprzechodni]
   There are six chapters but they do not form a book. (Jest tam sześć rozdziałów, ale nie formują one książki.)
   Your character forms from the very beginning. (Twój charakter kształtuje się od samego początku.)
 5. fashion ***
 6. train ****
  • kształtować (np. roślinę pnącą) [przechodni]
   The gardener trained a rambler. (Ogrodnik ukształtował roślinę pnącą.)
   He trained ivy on a fence. (On ukształtował bluszcz na płocie.)
 7. blow , ****
  • kształtować, wydmuchiwać, dmuchać (np. szkło, bańki mydlane) [przechodni]
   My children love blowing soap bubbles. (Moje dzieci kochają dmuchać bańki mydlane.)
   They blow glass and that's how Christmas balls are made. (Oni dmuchają szkło i w ten sposób powstają bombki.)
 8. work , *****
  • kształtować (np. drewno, glinę) [przechodni]
   Ron Swanson works the wood. (Ron Swanson kształtuje drewno.)
   I worked a pot out of clay. (Ukształtowałem naczynie z gliny.)
 9. formalize , formalise British English
 10. prestructure
 11. enform przestarzale  

powered by  eTutor logo