TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wystawienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystawienie" po polsku

wystawienie

rzeczownik
 1. exposure *** , także: exposal
  • narażenie, wystawienie (np. na słońce) [niepoliczalny]
   Using electronic devices, you should avoid exposure to heat. (Używając elektronicznych urządzeń, powinieneś unikać wystawienia na źródło ciepła.)
   Excessive exposure to the Sun may result in skin cancer. (Nadmierne wystawienie na słońce może skutkować rakiem skóry.)
  • wystawienie, styczność [niepoliczalny]
   The exposure to noise made my hearing worse. (Wystawienie na hałas spowodowało, że mój słuch się pogorszył.)
   Your phone doesn't work because of the exposure to high temperatures. (Twój telefon nie działa przez styczność z wysokimi temperaturami.)
 2. exhibition ***
  • wystawienie (w miejscu publicznym) [niepoliczalny]
   The exhibition of the paintings in the city square will take place tomorrow. (Wystawienie obrazów na rynku będzie miało miejsce jutro.)
   I went to the exhibition of your photographs - they were great! (Byłem na wystawieniu twoich zdjęć - były świetne!)
 3. issuance
 4. daylighting
 5. sticking
  • wystawienie (np. języka), wychylenie (np. głowy skądś)
czasownik
 1. field *****
  • wystawiać (np. drużynę, zespół) [przechodni]
   Our company fielded a group of people responsible for the gala. (Nasza firma wystawiła grupę ludzi odpowiedzialnych za galę.)
   We fielded a great team with excellent players. (Wystawiliśmy świetną drużynę z doskonałymi zawodnikami.)
 2. exhibit ***
 3. post ****
  • wystawiać (np. strażnika na posterunek) [przechodni]
   He decided to post guards and give them very strict orders. (On zdecydował się wystawić strażników i wydać im ścisłe polecenia.)
   They've posted him here to guard the local camp and he doesn't seem to like it. (Wystawili go tu celem pilnowania tutejszego obozowiska, ale to zdaje się mu nie podobać.)
 4. expose ***
  • wystawiać, narażać, eksponować [przechodni]
   If you don't expose a newborn baby to language, it will never learn to speak. (Jeśli nowonarodzone dziecko nie będzie miało kontaktu z językiem, nigdy nie nauczy się mówić.)
   Police officers are exposed to danger. (Policjanci narażeni są na niebezpieczeństwo.)
 5. bare **
  • szczerzyć, wystawiać (np. kły)
   The wolf bared his teeth. (Wilk wystawił swoje kły.)
   She's afraid of barking dogs which bare their teeth. (Ona boi się szczekających psów, które szczerzą swoje kły.)
 6. stage ****
 7. subject somebody to something
 8. mount ***
  • urządzać, organizować, wystawiać (np. wystawę, sztukę) [przechodni]
   I want to mount an exhibition. (Chcę zorganizować wystawę.)
   I want to mount this play but I need to find a good actor. (Chcę wystawić tę sztukę, ale muszę znaleźć dobrego aktora.)
 9. start *****
phrasal verb
 1. stick out *
stick tongue
czasownik
 1. stick ****
  • wystawić (np. język), wychylić (np. głowę skądś) [przechodni]
   Do not stick your tongue out, it's rude. (Nie wystawiaj języka, to niegrzeczne.)
   He kept sticking his head out of the car window, so I yelled at him. (On nie przestawał wystawiać głowy za okno w samochodzie, więc na niego nakrzyczałem.)
phrasal verb
 1. turn on somebody **
 2. stand somebody up
idiom
 1. blow somebody's cover , blow one's cover
 2. slip one over on somebody
phrasal verb
 1. put something up
 2. put something out , także: put out something **
 3. put something on , także: put on something ***

Powiązane zwroty — "wystawienie"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
wykrzyknik
przymiotnik