ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

stick = wystawić (np. język), wychylić (np. głowę skądś)

stick tongue

Źródło: http://proselyytti.wordpress.com/

wystawić (np. język), wychylić (np. głowę skądś)

stick = wystawić (np. język), wychylić (np. głowę skądś)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Do not stick your tongue out, it's rude. = Nie wystawiaj języka, to niegrzeczne.