Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"przygotowywać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przygotowywać coś" po polsku

obrazek do "prepare" po polsku
czasownik
 1. make *****
 2. prepare ****
 3. ready ****
  • przygotowywać (kogoś na coś) oficjalnie
   Ready yourself for a shock. (Przygotuj się na szok.)
   I didn't ready enough for what was coming. (Nie przygotowałem się dostatecznie na to, co mnie czekało.)
 4. prime ***
  • przygotowywać (kogoś na coś), instruować [przechodni]
   They primed her for this task. (Oni przygotowali ją do tego zadania.)
   How can I prime her for the worst? (Jak mogę ją przygotować na najgorsze?)
 5. fix język mówiony *** , fix up język mówiony
  • przygotowywać, załatwiać
   Don't worry. Everything is fixed up. (Nie martw się. Wszystko jest załatwione.)
   I fixed up the documents, you just have to sign them. (Przygotowałem dokumenty, musisz je tylko podpisać.)
 6. hatch **
 7. groom *
  • przygotowywać (np. do ważnych egzaminów)
   My mother grooms cats for shows. (Moja mama przygotowuje koty do wystaw.)
   Sally is grooming Tim for an examination. (Sally przygotowuje Tima do egzaminu.)
 8. equip **   [przechodni]
 9. fix ***
  • przygotowywać (coś do jedzenia lub picia), kucharzyć, pitrasić  AmE potocznie [przechodni]
   I have to fix something for dinner. (Muszę przygotować coś na obiad.)
   She fixed me a terrible breakfast because she was mad at me. (Ona przygotowała mi okropne śniadanie, bo była na mnie wściekła.)
   Could you fix me a drink? (Czy możesz przygotować mi coś do picia?)
   link synonimy: prepare, cook
 10. prep **
  • przygotowywać (np. jedzenie)  AmE potocznie
   This kind of meal will take an awful lot of time to prep. (Taka potrawa będzie potrzebowała okrutnie dużo czasu na przygotowanie.)
 11. fit ****
  • przygotowywać (kogoś do czegoś) [przechodni]
   The history teacher is fitting our best students for the upcoming competition. (Nauczyciel historii przygotowuje naszych najlepszych uczniów do nadchodzących zawodów.)
 12. tee up , także: tee *  
  Believe in yourself. If you tee up, you can win. (Uwierz w siebie. Jeśli się przygotujesz, możesz wygrać.)
phrasal verb
 1. make something up * , make up something ***

przygotowywać coś

phrasal verb
 1. line something up  
  Some people stayed longer and helped to line the chairs and tables up. (Niektóre osoby zostały dłużej i pomogły przygotować krzesła i stoły.)
 2. break out *
  • przygotowywać coś (np. do użycia)
   Break out all cleaning supplies and start cleaning with the bathroom. (Przygotuj wszystkie środki czystości i zacznij sprzątanie od łazienki.)
  • przygotowywać coś (np. do spożycia)
   Darling, break out a bottle of champagne. We have something to celebrate. (Kochanie, przygotuj butelkę szampana. Mamy coś do świętowania.)
 3. set something up
 4. put something on , także: put on something ***
  • przygotowywać coś, wystawiać coś (sztukę)
   The children put on a beautiful Nativity. (Dzieci przygotowały piękną szopkę.)
 1. have something lined up
czasownik
 1. prepare ****
  • przygotowywać się, przyszykowywać się [nieprzechodni]
   Go to your room and prepare for the party. (Idź do swojego pokoju i przygotuj się na imprezę.)
   I'm preparing for the party. (Przyszykowuję się na imprezę.)
   We must prepare for the Queen's visit. (Musimy przygotować się na wizytę królowej.)
 2. brace **  
  zobacz także: brace for something
 3. prep **
 1. get ready **
 2. get prepped , get prepared  
phrasal verb
 1. gear up  
  We need to gear up fast. (Musimy się szybko przygotować.)
 2. warm up *
  • przygotowywać się (np. orkiestra)
   The orchestra was warming up for the performance. (Orkiestra przygotowywała się do koncertu.)
   Warm up, you're going on stage in five minutes. (Przygotuj się, wchodzisz na scenę za pięć minut.)
 3. hunker down
 4. limber up
 5. spiff up
idiom
 1. steel oneself
czasownik
 1. ready up slang   slang
  określenie z gier komputerowych na naciśnięcie przycisku odpowiadającego za określenie gotowości do rozpoczęcia rozgrywki