PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"instruować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "instruować" po polsku

instruować

czasownik
 1. prime ***
  • przygotowywać (kogoś na coś), instruować [przechodni]
   They primed her for this task. (Oni przygotowali ją do tego zadania.)
   How can I prime her for the worst? (Jak mogę ją przygotować na najgorsze?)
 2. brief ***
  • informować, instruować, poinformować, poinstruować [przechodni]
   She briefed everyone about an upcoming fire drill. (Ona poinformowała wszystkich o nadchodzącym szkoleniu przeciwpożarowym.)
   I would like to brief you on my plans. (Chciałabym cię poinformować o moich planach.)
 3. instruct **
  • instruować, zlecać, zalecać (np. zrobienie czegoś) [przechodni]
   I will instruct him what to do. (Zlecę mu, co ma zrobić.)
   Instruct your people not to discuss this event with anyone. (Poinstruuj swoich ludzi, by nie rozmawiali o tym wydarzeniu z nikim.)
 4. educate **
  • informować, instruować, pouczać [przechodni]
   We've been educated on the fire drill. (Zostaliśmy pouczeni na temat ćwiczeń pożarowych.)
   You don't have to educate me, I know where everything is. (Nie musisz mnie pouczać, wiem gdzie wszystko jest.)
 5. beteach
 1. inform ***