"poinstruować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poinstruować" po polsku — Słownik angielsko-polski

poinstruować

czasownik
  1. brief ***
    • informować, instruować, poinformować, poinstruować [TRANSITIVE]
      She briefed everyone about an upcoming fire drill. (Ona poinformowała wszystkich o nadchodzącym szkoleniu przeciwpożarowym.)
      I would like to brief you on my plans. (Chciałabym cię poinformować o moich planach.)

Powiązane zwroty — "poinstruować"

rzeczownik
instrukcja = instruction +2 znaczenia
instruktor = instructor +2 znaczenia
instruktaż = briefing +2 znaczenia
czasownik
instruować = prime +3 znaczenia