Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"subject somebody to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "subject somebody to something" po angielsku

subject somebody to something

czasownik
 1. poddawać kogoś czemuś (np. testom)
  He was subjected to some complicated medical tests. (On został poddany kilku skomplikowanym testom medycznym.)
 2. wystawiać, narażać kogoś na coś (np. nieprzyjemną sytuację)
Brand Marketing Online: What obrazek do "subject" po polsku
rzeczownik
 1. temat [policzalny]
  It was a perfect subject for an article. (To był idealny temat na artykuł.)
  She obviously didn't like the subject. (Oczywistym było, że nie podobał się jej ten temat.)
  link synonim: topic
 2. przedmiot (w szkole) [policzalny]
  What's your favourite subject at school? (Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole?)
  Chemistry is the most difficult subject for me. (Chemia jest dla mnie najtrudniejszym przedmiotem.)
 3. podmiot (w zdaniu) [policzalny]
  The subject in a sentence usually comes before a verb. (Podmiot w zdaniu zwykle występuje przed czasownikiem.)
  Is it possible to build a sentence without a subject? (Czy jest możliwe zbudowanie zdania bez podmiotu?)
 4. poddany (np. króla) oficjalnie
  The subjects hate their King. (Poddani nienawidzą swojego króla.)
  The king greeted his subjects. (Król pozdrowił swoich poddanych.)
 5. badana osoba, uczestnik eksperymentu [policzalny]
  The subject didn't survive the experiment. (Badany nie przetrwał eksperymentu.)
  My grandmother is a subject. She's testing new pills for hypothyroidism. (Moja babcia jest uczestnikiem eksperymentu. Bierze nowe tabletki na niedoczynność tarczycy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. narażony, podatny
  He's subject to all bad influences. (On jest podatny na wszystkie złe wpływy.)
  People who dress like you are always subject to harassing. (Ludzie ubrani jak ty są zawsze narażeni na szykanowanie.)
 2. przedmiotowy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uciskać, poddawać oficjalnie [przechodni]
  This form of material doesn't subject easily. (Ten rodzaj materiału nie poddaje się łatwo.)
  I need trousers made from an easily subject fabric. (Potrzebuję spodni z łatwo poddającego się materiału.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

The Department of Chemistry at Faculty of Humanities
rzeczownik
 1. kierunek studiów [policzalny]
  My major is International Relations. (Mój kierunek studiów to stosunki międzynarodowe.)
  What was your subject at the university? (Jaki był twój kierunek studiów na uniwersytecie?)
  I would like to specialise in this field of study. (Chciałbym specjalizować się w tym kierunku.)
  przeciwieństwo: minor

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. być podatnym na coś, być narażonym na coś
  House prices are subject to change. (Ceny domów są podatne na zmiany.)
 2. podlegać czemuś (np. zasadzie, prawu, karze)

Powiązane zwroty — "subject somebody to something"

rzeczownik

powered by  eTutor logo