przedmiot (w szkole)

subject

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

subject = przedmiot (w szkole)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

What's your favourite subject at school? = Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole?