Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"podatny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podatny" po polsku

podatny

przymiotnik
  1. vulnerable **
  2. susceptible *
    • podatny (na chorobę), podatny (na pochlebstwa)
  3. liable *
  4. subject ****
    • narażony, podatny
      He's subject to all bad influences. (On jest podatny na wszystkie złe wpływy.)
      People who dress like you are always subject to harassing. (Ludzie ubrani jak ty są zawsze narażeni na szykanowanie.)
  5. malleable
  6. tractable
  7. susceptive  
  8. nonmalleable
przysłówek
  1. tractably

powered by  eTutor logo