"lokować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lokować" po polsku

lokować

czasownik
 1. position *****
  • ustawiać, umieszczać, lokować [przechodni]
   He positioned their logo at the top of the poster. (On umieścił ich logo na górze plakatu.)
   Where should I position the fridge? (Gdzie mam ustawić lodówkę?)
   Can you help me position my new furniture? (Czy pomożesz mi ulokować moje nowe meble?)
 2. site *****
  • lokować (np. fabrykę), ustawiać (np. pomnik)
   The government decided to site the monument next to the church. (Rząd postanowił ustawić pomnik obok kościoła.)
   The church is sited on the top of the hill. (Kościół jest ulokowany na szczycie wzgórza.)
 3. place *****
 4. emplace
 5. preplace
czasownik
 1. locate ***
  • umieszczać, ulokować, usytuować (np. siedzibę) [nieprzechodni]
   We should locate our office on the second floor. (Powinniśmy usytuować nasze biuro na drugim piętrze.)
   The new company is located in the centre of the city. (Nowa firma jest usytuowana w centrum miasta.)
 2. accommodate **

Powiązane zwroty — "lokować"

przymiotnik
lokalny = local +6 znaczeń
rzeczownik
lokalizacja = location +3 znaczenia
lokator = tenant +3 znaczenia
lok = lock +5 znaczeń
ulokowanie = sitting +3 znaczenia
lokówka = curler +2 znaczenia
czasownik

powered by  eTutor logo