"rozlokować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozlokować się" po polsku

czasownik
  1. quarter , ***   oficjalnie
    We should quarter the refugees in this hotel. (Powinniśmy zakwaterować uchodźców w tym hotelu.)
    The pilgrims were quartered in a hostel. (Pielgrzymi zostali zakwaterowani w hostelu.)
czasownik
  1. settle ***   [przechodni/nieprzechodni]
    The Apache tribe settled North America in sixteenth century. (Plemię Apaczów zasiedliło Amerykę Północną w szesnastym wieku.)

Powiązane zwroty — "rozlokować się"

czasownik
lokować = position +4 znaczenia
ulokować = locate +1 znaczenie
Zobacz także: ulokować się

powered by  eTutor logo