BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"sitting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sitting" po angielsku

sitting *

rzeczownik
 1. tura (podawania posiłku) [COUNTABLE]
  You won't get any meal if it's not your sitting. (Nie dostaniesz żadnego posiłku poza swoją turą.)
 2. sesja fotograficzna [COUNTABLE]
  I have an appointment for a sitting with a famous photographer. (Mam umówioną sesję fotograficzną ze słynnym fotografem.)
 3. posiedzenie, sesja [COUNTABLE]
  We shall discuss this matter during the next sitting. (Przedyskutujemy ten temat w ciągu następnego posiedzenia.)
 4. siedzenie
 5. posadzenie (kogoś gdzieś lub na czymś)
 6. umiejscowienie, ulokowanie (np. obiektu, budynku)
 7. przesiadywanie (nic nie robienie)
 8. zasiadanie (np. w komisji, w parlamencie)
 9. spotykanie się, zbieranie na spotkaniu
 10. osiadanie (np. ptak)
 11. wysiadywanie (np. jajka)
 12. opiekowanie się
 13. podchodzenie do egzaminu British English
 14. pozowanie (do zdjęcia, obrazu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

File:Sit 08860.jpg - Wikimedia
czasownik
Formy nieregularne: past tense  sat, past participle  sat
 1. siedzieć [INTRANSITIVE]
  I can't just sit and do nothing. (Nie potrafię po prostu siedzieć i nic nie robić.)
  He was sitting at his desk. (On siedział przy swoim biurku.)
  Jane was sitting on the desk swinging her legs. (Jane siedziała na biurku, wymachując nogami.)
 2. posadzić (kogoś gdzieś lub na czymś) [TRANSITIVE]
  She sat the kid on the bed. (Ona posadziła dziecko na łóżku.)
  Mary sat the cat on her laps. (Mary posadziła kota na swoich kolanach.)
 3. być umiejscowionym, być ulokowanym, znajdować się (np. o obiektach, budynkach) [INTRANSITIVE]
  The house sits in the middle of the woods. (Dom znajduje się w środku lasu.)
 4. przesiadywać (nic nie robić) [INTRANSITIVE]
  Are you going to just sit here and do nothing? (Masz zamiar tu po prostu siedzieć i nic nie robić?)
  Don't let your son sit in front of the computer so often. (Nie pozwól swojemu synowi przesiadywać tak często przed komputerem.)
 5. zasiadać (np. w komisji, w parlamencie) [INTRANSITIVE]
  His youngest son, John, sat in the Parliament. (Jego najmłodszy syn, John, zasiadał w Parlamencie.)
  I don't want to sit in the House of Lords. They are snobs. (Nie chcę zasiadać w Izbie Lordów. To snoby.)
 6. spotykać się, zbierać się na spotkaniu [INTRANSITIVE]
  I want to sit with you and talk about our ideas. (Chcę z wami się spotkać i porozmawiać o naszych pomysłach.)
  The board will sit tomorrow to discuss this problem. (Zarząd spotka się jutro, żeby przedyskutować ten problem.)
 7. osiadać (np. ptak) [INTRANSITIVE]
  A bird sat on a branch. (Ptak osiadł na gałęzi.)
 8. wysiadywać (np. jajka) [INTRANSITIVE]
  The male and female take turns sitting on the eggs for two months . (Samiec i samica przez dwa miesiące na zmianę wysiadują jaja.)
  Mammals don't sit eggs except for duckbills. (Ssaki nie wysiadują jaj, z wyjątkiem dziobaków.)
  The duck sat the eggs of the chicken. (Kaczka wysiadywała jajka kurczaka.)
  zobacz także: hatch
 9. opiekować się [INTRANSITIVE]
  She likes to sit her cats. (Ona lubi opiekować się swoimi kotami.)
  I had to sit her brats. (Musiałem opiekować się jej bachorami.)
  zobacz także: babysit
 10. podchodzić do egzaminu British English [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He sat the exam again the following year and finally passed it. (On podszedł do egzaminu ponownie w kolejnym roku i w końcu go zdał.)
  I'll be sitting next week, I'm very nervous. (Będę podchodzić do egzaminu w przyszłym tygodniu, bardzo się stresuję.)
 11. pozować (do zdjęcia, do obrazu) [INTRANSITIVE]
  How can you find sitting for an artist boring? (Jak możesz uważać, że pozowanie dla artysty jest nudne?)
  I agreed to sit for him, he's a famous photographer. (Zgodziłem się pozować dla niego, jest znanym fotografem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. usiąść [INTRANSITIVE]
  You can sit on this chair. (Możesz usiąść na tym krześle.)
  Why don't you sit on the sofa and I'll bring you a cup of tea. (Usiądź sobie na sofie, a ja przyniosę ci filiżankę herbaty.)
  przeciwieństwo: stand up

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. posadzić kogoś [TRANSITIVE]
  Could you please sit our guests down? (Czy mógłbyś posadzić naszych gości proszę?)
  I've been sat next to you. (Zostałem posadzony obok ciebie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo